Reklama

Spotkanie marszałków w Podkarpackiem

– To świetna okazja do rozmów o nowej perspektywie unijnej i o tym, jak można fundusze wykorzystać tak, aby jak najlepiej przysłużyły się rozwojowi województwa – podkreślił Marek Olbryś – Takie spotkania są szalenie ważne też ze względu na wymianę doświadczeń – każdy z nas reprezentuje tu wprawdzie inny region, z innymi problemami, ale wiele spraw istotnych jest dla nas wspólnych.

Gospodarz spotkania, marszałek Władysław Ortyl również podkreślał, że to włodarze województw najlepiej wiedzą, jak ważne jest, aby spotykać się w sprawach kluczowych dla regionów.

– Dziś dyskutujemy o dobrych przykładach, dobrych praktykach. Pokazujemy, w jaki sposób odnosić się do infrastruktury, która powstaje, zwłaszcza tej w miastach będących stolicami regionów.

Szczególną uwagę marszałkowie zwrócili na ustalone przez Unię Europejską priorytety: czyli innowacyjną i zieloną gospodarkę oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Istotne będzie także inwestowanie w rozwój miast oraz walkę z ubóstwem. Zwrócili uwagę na trudności wdrożeniowe związane z ograniczeniami w elastyczności wydatkowania środków UE – np.: konieczność realizowania na poziomie regionalnym wydatków na cele klimatyczne na poziomie ponad 37,5 procent. Jednocześnie nadal konieczne jest wsparcie infrastruktury transportowej, jednak nie jest to priorytet Komisji Europejskiej.

W kolejnym programie bardzo ważne będzie także dofinansowanie projektów przedsiębiorców, zwłaszcza w zakresie innowacyjności, wykorzystania technologii cyfrowych i rozwoju Gospodarki 4.0. Wyzwaniem pozostaje także wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego osłabionego pandemią COVID-19. 

Spotkanie nie ograniczyło się do rozmów o funduszach unijnych. Uczestnicy zwiedzili też m.in. Podkarpackie Centrum Innowacji. To spółka samorządu województwa podkarpackiego łącząca naukę z biznesem w zakresie badań, rozwoju i innowacji.
PCI powstało w ramach unijnej inicjatywy „Regiony Rozwijające się”. Swoje działania koncentruje na trzech platformach. Pierwsza skupiona jest na wyborze oraz rozwijaniu najlepszych projektów badawczo-rozwojowych. W ramach drugiej platformy, budowana jest relacja pomiędzy światem nauki i biznesu. Trzecia platforma jest zaś fizyczną przestrzenią kreatywną, otwartą na ludzi realizujących własne projekty.
To otwarte szkolenia, warsztaty i wydarzenia, a także miejsce spotkań środowiska startupowego, skupiające mentorów z różnych dziedzin.

W spotkaniu uczestniczyli włodarze województw: podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego. Gospodarzem spotkania był Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Aneta Kursa
red.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama

Reklama