Reklama

Radni Białegostoku o sytuacji na granicy

Na dzisiejszej sesji (25 października) Rada Miasta Białystok przyjęła stanowisko dotyczące sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Za głosowało 16 radnych Koalicji Obywatelskiej i Ruchu Polska 2050, przeciw było 12 radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Rada wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec faktu niehumanitarnego traktowania migrantów i apeluje do rządu RP o respektowanie i wykonywanie międzynarodowych traktatów.

„Człowieczeństwo – jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno. Granica krzywdy leży w sumieniu, leży w sercu ludzkim”

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”

Stanowisko Rady Miasta Białystok z dnia 25 października 2021 r.

Rada Miasta Białystok wyraża swój zdecydowany sprzeciw wobec faktu niehumanitarnego traktowania migrantów, którzy zostają zatrzymani na terytorium RP i w sytuacji narażenia ich zdrowia i życia, bez umożliwienia im skorzystania z międzynarodowych standardów i procedur, siłą wypychani są z terytorium naszego Państwa.

Ochrona polskiej granicy jest wartością najważniejszą. Oczekujemy zdecydowanych działań funkcjonariuszy służb mundurowych, których celem jest uniemożliwienie nielegalnego przekraczania granicy Polski i Unii Europejskiej. Jednak niedopuszczalne jest stosowanie aktów przemocy wobec ludzi.

Za winnego sytuacji wzmożenia prób nielegalnego przekraczania naszej granicy jednoznacznie uznajemy reżim Aleksandra Łukaszenki, który w formie swoistej zemsty za poparcie przez Polskę działań środowisk demokratycznych na Białorusi próbuje zdestabilizować sytuację w Polsce i UE.

Jednakże nie możemy się zgodzić na niezgodne z prawem międzynarodowym i niehumanitarne traktowanie ludzi, którzy naszą granicę już przekroczyli. Ludzi, których sytuacja jest często tragiczna – głodnych, przemoczonych, nieprzygotowanych do przebywania w warunkach jesienno-zimowych. Wśród nich są także starsi ludzie, kobiety w ciąży, matki z dziećmi.

Udokumentowane medialnie przypadki śmierci i wywożenia kobiet z dziećmi w środku nocy oraz wypychania ich siłą na stronę białoruską wzbudzają nasz stanowczy sprzeciw i obowiązek przedstawienia w tej sprawie – bliskiej nam także ze względu na geograficzną odległość od tych wydarzeń – niniejszego stanowiska.

Apelujemy do rządu RP o respektowanie i wykonywanie międzynarodowych traktatów, do których stosowania Polska się zobowiązała, a także o wykonanie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

  1. Domagamy się dopuszczenia akredytowanych dziennikarzy w rejony przygraniczne objęte dziś stanem wyjątkowym, co jest niezbędne do pełnej i rzetelnej informacji, a także jest naszym wspólnym prawem dostępu do wolności informacji.
  2. Wnioskujemy o zwrócenie się do Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX o pomoc w rozwiązaniu obecnej sytuacji. Nasza granica jest bowiem granicą Unii Europejskiej.
  3. Zwracamy się o dopuszczenie w rejon przygraniczny pozarządowych i państwowych organizacji niosących swą statutową pomoc osobom w sytuacji zagrożenia życia i praw człowieka; w tym prawników, tłumaczy i lekarzy.
  4. Wnosimy o przestrzeganie przepisów Konwencji Genewskiej, umożliwienie rozpoczęcia procesu azylowego wobec wszystkich tych, którzy zatrzymani już na terytorium Polski poproszą o to, a także o zatroszczenie się o bezpieczeństwo najbardziej bezbronnych ofiar tej sytuacji – osób starszych, schorowanych, kobiet i dzieci.
  5. Wnioskujemy do rządu RP o szeroko zakrojoną inicjatywę dyplomatyczno-informacyjną w krajach Bliskiego Wschodu, która przeciwstawi się tam na miejscu fałszywej i zakłamanej narracji reżimu białoruskiego, której celem jest ściągnięcie na naszą granicę jak największej ilości ludzi w celu nielegalnego jej przekraczania, a tym samym destabilizacji sytuacji gospodarczej i politycznej zarówno w naszym kraju, jak i całej Unii Europejskiej.
  6. Apelujemy o współpracę z Komisją Episkopatu Polski w celu utworzenia korytarzy humanitarnych. Ta forma pomocy, która sprawdziła się doskonale we Włoszech, i o którą apelują hierarchowie polskiego kościoła rzymsko-katolickiego w naszej Ojczyźnie, jest humanitarną i bezpieczną pod wszelkimi względami opcją pomocy konkretnym, najbardziej potrzebującym jej ludziom.
  7. Żądamy również zapewnienia pełnej i realnej rekompensaty finansowej polskim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenach objętych stanem wyjątkowym. Ekonomiczny byt ich oraz ich rodzin kolejny raz jest zagrożony przez działania rządu polskiego.

W całej tej trudnej dla naszego państwa i każdego z nas sytuacji, respektując nasze prawo do ochrony i bezpieczeństwa oraz mając wszelkie przeznaczone do tego służby, procedury i środki, musimy pamiętać, iż obowiązują nas także zasady moralne. A to zobowiązuje nas do humanitarnego i godnego traktowania tych wszystkich, którzy znajdują się w tragicznej dla nich sytuacji. W naszym bowiem postępowaniu też musi być zachowana pewna granica – jak pisze Z. Nałkowska „jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się  być sobą”.

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Reklama