Reklama

Rada Seniorów

Trwa nabór do Białostockiej Rady Seniorów. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 listopada. Zadaniem rady jest między innymi aktywizacja środowiska senioralnego i rozwijanie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych.

Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej zadaniem jest wspieranie Miasta w realizacji polityki senioralnej. Jest „rzecznikiem” osób starszych. Jej podstawowym celem jest pobudzanie aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej oraz wspieranie międzypokoleniowej solidarności, czyli wzajemnej odpowiedzialności wobec osób przynależących do różnych grup wiekowych. Członkostwo w radzie ma charakter społeczny (nie przysługuje wynagrodzenie). Kadencja trwa 3 lata.

Nabór prowadzony jest w dwóch grupach:

 • przedstawicieli osób starszych. Kandydatem mogą być osoby, które spełnią następujące warunki:
  • ukończyły 60 rok życia,
  • są mieszkańcami Białegostoku,
  • posiadają doświadczenie przydatne w pełnieniu funkcji członka rady,
  • dołączyły rekomendacje – poparcie 20 innych osób starszych (60+) z Białegostoku,
 • przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych. Kandydatem mogą być osoby, które spełnią następujące warunki:
  • reprezentują uprawniony podmiot (w szczególności organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku),
  • wyraziły zgodę na kandydowanie,
  • posiadają doświadczenie przydatne w pełnieniu funkcji członka rady.

W skład rady wejdzie 14 osób, po 7 przedstawicieli z każdej z wymienionych wyżej grup.

Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku albo przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do urzędu.

Procedurę naboru prowadzi Centrum Aktywności Społecznej. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 869 6374.

Dokumenty (np. karta zgłoszenia) są dostępne w artykule „Białostocka Rada Seniorów”.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Plakat informujący o naborze do Białostockiej Rady Seniora

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Reklama