Reklama

Przygotujemy Was do egzaminu! I to online!

WORD w Białymstoku zaprasza Przygotujemy Was do egzaminu! I to online! Wyjątkowy kurs dla obecnych egzaminatorów i kandydatów do tego

WORD w Białymstoku zaprasza Przygotujemy Was do egzaminu! I to online!

Wyjątkowy kurs dla obecnych egzaminatorów i kandydatów do tego zawodu przygotował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku. Szkolenie rozpoczyna się w listopadzie i jako jedyne w kraju będzie miało zajęcia teoretyczne w trybie online (będzie można brać w nim udział bez konieczności przyjeżdżania do siedziby WORD). Również jako jedyne w kraju będzie miało w programie fakultatywny przedmiot „Przygotowanie do egzaminu weryfikacyjnego”, które ma przygotować absolwentów do zdania egzaminu.
Zdobycie zawodu egzaminatora nie jest wcale takie łatwe.. Wprawdzie trzymiesięczne zajęcia teoretyczne (szkolenia odbywają się w dni wolne od pracy) nie powinny być wyzwaniem, ale to nie wszystko. Kandydat na egzaminatora (lub egzaminator zdobywający dodatkowe uprawnienia np. na kategorię A, C lub D) musi jeszcze pod okiem wykładowców uczestniczyć w 10 obserwacjach prawdziwych egzaminów, a potem poprowadzić następne 10 egzaminów samodzielnie pod nadzorem doświadczonych egzaminatorów. I dopiero wtedy może podejść do egzaminu weryfikacyjnego, który odbywa się dwa razy w roku. Organizuje go Ministerstwo Infrastruktury (od dwóch lat takie egzaminy odbywają się w stolicy Podlasia). W trakcie egzaminu musi rozwiązać bardzo wymagający test teoretyczny, a potem zdać egzamin praktyczny (często na obcym dla siebie pojeździe na ulicach miasta, gdzie odbywa się egzamin). Od kilkunastu lat tylko około 6 procent kandydatów zdobywa pozytywną ocenę na tych testach.
– Dostrzegliśmy ten problem organizując egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów. Nasi absolwenci włożyli sporo pracy, aby zdać te egzaminy i udało się za pierwszym razem. Zdobyli sporo informacji o pytaniach, uzyskali wiedzę jak przygotować się praktycznie do egzaminu, na co zwrócić uwagę i w jaki sposób zrobić to jak najmniejszym nakładem kosztów. Kiedy dowiedzieliśmy się, że kilkanaście osób z całego kraju szukało ich pomocy, a następnie z pozytywnym wynikiem zdało egzaminy, zapadła decyzja, aby osoby na naszym kursie również miały taką możliwość. Dlatego zatrudniliśmy dwóch najlepszych absolwentów jako wykładowców nowego przedmiotu „Przygotowanie do egzaminu weryfikacyjnego”. W jego trakcie nie tylko przekażą jak to wygląda od kuchni, ale praktycznie pomogą przy przygotowaniach do egzaminów i odpowiedzą na pytania. Będą takimi opiekunami grupy – powiedział Przemysław Sarosiek, dyrektor WORD w Białymstoku.
Dodatkowo WORD w Białymstoku wprowadził możliwość zapisywania się tylko na poszczególne przedmioty (jako sposób na praktyczne powtórzenie materiału przed kolejnymi egzaminami weryfikacyjnymi).
Rozpoczynający się w listopadzie kurs będzie zarazem ostatnim szkoleniem przed podniesieniem cen zajęć organizowanych przez WORD, które nastąpi 1 stycznia 2023 roku.
Aby zostać egzaminatorem, należy mieć co najmniej wykształcenie średnie, posiadać prawo jazdy od minimum trzech lat, mieć skończone 23 lata oraz przedstawić zaświadczenie, że nie było się skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. Dodatkowo należy przedstawić orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu.

Informacja prasowa

Reklama