Reklama

Przedstawiciele Republiki Iraku z wizytą w Podlaskim Oddziale SG

W skład zagranicznej delegacji wchodzili reprezentanci kadry kierowniczej instytucji odpowiedzialnych za identyfikację i powroty na terytorium tego kraju. Goście odwiedzili Placówkę SG w Krynkach, gdzie zapoznali się z charakterystyką Podlaskiego OSG, głównymi zagrożeniami, systemem ochrony granicy państwowej z Republiką Białorusi oraz aktualną sytuacją na granicy polsko – białoruskiej. Delegacji z ramienia Straży Granicznej podczas wizyty na Podlasiu towarzyszyli przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej.

Spotkanie jest częścią wizyty, której głównym celem jest nawiązanie bilateralnej współpracy skutkującej w przyszłości wypracowaniem i ustanowieniem szczegółowych procedur powrotowych dla obywateli Iraku.

  • Wizyta delegacji Republiki iraku
    Wizyta delegacji Republiki iraku
  • Wizyta delegacji Republiki Iraku
    Wizyta delegacji Republiki Iraku
  • Wizyta delegacji Republiki Iraku
    Wizyta delegacji Republiki Iraku

Reklama