Reklama

Promocja książki „Wiatraki w Polsce”

To praca habilitacyjna Mieczysława Pawlika, której nie zdążył obronić przed śmiercią, opracowana i wydana przez jego krewnych. W sobotę 27 kwietnia o godz. 15 Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (PMKL) zaprasza do dworu z Bobry Wielkiej na spotkanie poświęcone książce „Wiatraki w Polsce”.


Dr Mieczysław Pawlik, rocznik 1926, był wychowawcą i nauczycielem akademickim. Jego zainteresowania dotyczyły między innymi kultury materialnej wsi, w szczególności zabytków młynarstwa wiatrowego i wodnego w północno–wschodniej Polsce.

Praca dydaktyczna nie była jego jedynym zajęciem. Pełnił wiele funkcji społecznych. Brał czynny udział w tworzeniu Białostockiego Muzeum Wsi (obecnie Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej). Uważał, że „zachowanie najcenniejszych obiektów kultury ludowej jest wspólnym obowiązkiem wszystkich ludzi”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej PMKL.

źródło: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: UMWP

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama