Reklama

Konsultacje społeczne w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podlaskiego

W dniu 29 kwietnia br. rozpoczęły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Podlaskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podlaskiego, w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.


W dniu 29 kwietnia br. rozpoczęły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Podlaskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podlaskiego, w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama