Reklama

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Białymstoku

Miasto Białystok ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Konkurs dotyczy pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz promowania trzeźwego stylu życia. Oferty można składać do 13 grudnia 2018 r.

Konkurs dotyczy ofert na następujące zadania:

  • Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemem alkoholowym
  • Prowadzenie punktu informacyjnego o problemach alkoholowych
  • Prowadzenie poradnictwa telefonicznego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy domowej
  • Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców w zakresie obejmującym w szczególności profilaktykę zachowań ryzykownych
  • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej społeczeństwa za pośrednictwem lokalnych mediów
  • Prowadzenie diagnostyki oraz wspomaganie rozwoju dzieci z alkoholowym zespołem płodowym

Na realizację wszystkich tych zadań od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Miasto przeznaczy 752 tys. zł. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, osób prawnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, spółek.

Oferty można składać do 13 grudnia w wersji papierowej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego przy ul. gen. J. Bema 60/1, przesłać na ten adres oraz w wersji elektronicznej poprzez platformę Witkac.pl. Więcej szczegółów dotyczących konkursu można znaleźć na www.bip.bialystok.pl/

Źródło Urząd Miejski Białystok