Reklama

Powołano dyrektora Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku

Został nim Anatol Wap – historyk, wieloletni pracownik administracji samorządowej, działacz w środowisku białoruskiej mniejszości narodowej. W czwartek, 18 kwietnia, decyzję komisji konkursowej zatwierdził zarząd województwa.


Anatol Wap jest absolwentem studiów historycznych na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Pracował m.in. w Dziale Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku oraz na Stanowisku Terenowym Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W latach 1999-2019 pracował w urzędzie marszałkowskim – najpierw w Departamencie Edukacji i Kultury, a od 2008 r. tworząc i kierując Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2019 r. pracował w Muzeum, a od 1 stycznia 2024 r. został powołany na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku, nowej wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury.

Powołanie to poprzedziła wieloletnia aktywność w środowisku białoruskiej mniejszości narodowej, m.in. działalność w Białoruskim Towarzystwie Historycznym, organizowanie konferencji naukowych, przygotowywanie wydawnictw, współpraca z licznymi organizacjami mniejszości białoruskiej, dyplomacja publiczna i kulturalna. Od lat zaangażowany jest w tworzenie zbiorów Białoruskiego Towarzystwa Historycznego. Anatol Wap prowadził także aktywną działalność naukową.

Na stanowisko dyrektora CKB został powołany na okres od 22 kwietnia 2024 r. do 21 kwietnia 2031 r.

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
red.: Anna Augustynowicz

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama