Reklama

Pontonem przez rzekę graniczną Świsłocz

Na terenie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Bobrownikach 17 cudzoziemców (obywatele Syrii), aby dostać się na terytorium Polski na pontonie przeprawiło się przez rzekę graniczną Świsłocz. Pozostałe zdarzenia miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Płaskiej, Narewce, Białowieży, Mielniku. Do Polski wbrew przepisom próbowali przedostać się obywatele  Iranu, Afganistanu, Syrii, Egiptu i Arabii Saudyjskiej.


Wspólny patrol Straży Granicznej i Policji w rejonie miejscowości Guszczewina (gmina Narewka) po pościgu zatrzymał obywatela Białorusi i Ukrainy, którzy dwoma autami przewozili 8 Syryjczyków. W tym samym rejonie zatrzymano kolejnego kuriera. Obywatel Uzbekistanu samochodem osobowym oznaczonym jako taksówka ,,BOLT” wiózł trzech Syryjczyków.


W tym roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już w sumie 492 pomocników i organizatorów  w nielegalnym przekroczeniu granicy. 350 na białoruskim odcinku granicy państwowej i 142 na litewskim.  • Ujawniony ponton
    Ujawniony ponton
Podlaska Straż Graniczna

Reklama

Reklama