Reklama

Podlaskie trzecie od końca pod względem wysokości emerytur

Pod względem wysokości emerytur mieszkańcy województwa podlaskiego zajmują 14. miejsce w Polsce. Za nami jest tylko świętokrzyskie i podkarpackie. Niewątpliwie warto być mieszkańcem województwa śląskiego, a nawet  mazowieckiego. Świadczenia emerytalne w tych regionach naszego kraju są zdecydowanie najwyższe.

Trzecie miejsce od końca to więcej o 44 zł niż w najbiedniejszego regionie. Za to do najlepiej wynagradzanego śląskiego brakuje nam  aż ponad 650 zł.  Średnia emerytura w Polsce w pierwszym kwartale  2018 r. wyniosła 2 226 zł brutto. Najwyższe świadczenie było wypłacane w woj. śląskim i wyniosło 2 676 zł. Na drugim miejscu znalazło się województwo mazowieckie, w którym przeciętna emerytura jest wyższa od średniej krajowej o niewiele ponad 90 zł. Trzecie miejsce należy do województwa dolnośląskiego z dodatkiem 2 zł ponad przeciętną. Średnia emerytura w naszym regionie sięga kwoty 2 022 zł. Wyprzedza nas nawet województwo lubuskie i warmińsko-mazurskie. Statystycznie mniej od mężczyzn zarabiają kobiety, a one dominują wśród mieszkańców naszego regionu. To też wpływa na taki wynik. Wśród osób aktualnie ubiegających się o świadczenie 57 proc. stanowią panie, a 43 proc. panowie. Przeciętna wysokość emerytury przyznawanej przez białostocki Oddział dla kobiet wynosi 1610 zł, zaś dla mężczyzn 2297 zł.

Mimo niskich emerytur w województwie podlaskim żyje się długo. Nie zawsze widocznie potrzebne jest wysokie świadczenie by moc spokojnie odpocząć na zasłużonej emeryturze. Według danych z grudnia 2017 r. wiek osób pobierających właśnie to świadczenie  w całym kraju wynosił 70,6. Przy czym tylko mieszkańcy mazowieckiego wyprzedzili nas o 6 miesięcy, a podlaskie to druga pozycja z wynikiem 71,2.  Przeciętny  wiek mężczyzn to 73 lata, a kobiet 70,2. W czasach gdy funkcjonowały jeszcze wcześniejsze emerytury przeciętny wiek różnił się nieznacznie od dzisiejszego. I tak w 2007 roku w skali kraju wynosił on 68 lat, a nasze województwo z wynikiem 68,5 znajdowało  się na czwartym miejscu. Starsi byli mieszkańcy mazowieckiego, małopolskiego a nawet łódzkiego. Po 10 latach możemy śmiało wysnuć wniosek, że najdostatniej ale i najkrócej żyje się śląskim emerytom i najdłużej i równie dostatnio w mazowieckim. Nasze  podlaskie skromne finansowo lecz pod względem wieku w czołówce.

Źródło: ZUS

Reklama