Reklama

Podlaskie szkoły korzystają z dotacji i stawiają na nowoczesne technologie

Czy historii, matematyki lub języka angielskiego można się uczyć poprzez zabawę na podłodze? Tak! Pod warunkiem, że jest to podłoga interaktywna. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku oraz Zespół Szkół w Turośni Kościelnej udowadniają, że nowoczesne technologie to olbrzymie możliwości i przyszłość edukacji. Korzystając z dotacji, obie placówki świetnie przygotowały się na nowy rok szkolny i zakupiły Magiczny Dywan – interaktywny projektor wykorzystywany do nauczania, ale też rehabilitacji ruchowej.

Szkoła Podstawowanr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku to placówka, do której uczęszczają także dzieci niepełnosprawne. Jej potrzeby dotyczą więc nie tylko zagadnień edukacyjnych, ale też rewalidacyjnych. Zespół Szkół w Turośni Kościelnej obejmuje natomiast przedszkole oraz szkołę podstawową, a wprowadzanie innowacji jest ważnym elementem organizacji pracy w tej placówce. Odpowiedzią dla tych instytucji stały się nowe technologie, które elastycznie dopasowują się do różnych wymagań.

Technologia pomaga w edukacji i rehabilitacji

Podłoga interaktywna Magiczny Dywan polskiej firmy Funtronic, którą zamontowano w podlaskich placówkach to nowatorskie urządzenie dydaktyczne, które zyskało popularność już w niemal 10 000 instytucji na całym świecie. Innowacyjność tego urządzenia polega na tym, że dostępne na platformie ćwiczenia, gry oraz zabawy nie tylko pomagają w nauce, ale dodatkowo skutecznie zachęcają do aktywności fizycznej i współpracy w grupie.

Magiczny Dywan będzie wykorzystywany do nauki podczas grupowych zajęć dydaktycznych, do zabawy w czasie przeznaczonym na swobodną aktywność dzieci oraz w indywidualnych zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Korzystać z niego będą wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola, w wieku od 3 do 6 lat – mówi Monika Bibułowicz, nauczycielka w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej.

Zalety urządzenia dostrzega także Bożena Chodyniecka, dyrektor Szkoły Podstawowejnr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku. Z Magicznego Dywanu korzystają zarówno uczniowie zdrowi, jak i z niepełnosprawnościami. Znajdujące się w oprogramowaniu gry pomagają nie tylko w edukacji, ale także w rehabilitacji. Można je stosować w nauce matematyki, geografii czy historii, ale też w prowadzeniu zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych.

Skąd fundusze?

Dotychczas ogromną barierą dla szkół przy zakupie innowacyjnego sprzętu były kwestie finansowe. Jednak obecnie fundusze na zakup urządzeń typu Magiczny Dywan mogą być pozyskane z różnych programów dotacyjnych, zarówno państwowych, jak i unijnych. Przykładowo do maja br. można było skorzystać z rządowego dofinansowania w programie Aktywna Tablica. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku pozyskała środki na zakup podłogi interaktywnej z programu „Odkrywamy talenty”. Zespół Szkół w Turośni Kościelnej skorzystał natomiast z lokalnego projektu: – Magiczny Dywan zakupiliśmy z dotacji realizowanego w przedszkolu projektu „Poznaję siebie, myślę i działam” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – mówi Monika Bibułowicz.

Polska szkoła potrzebuje innowacji

Wyniki ostatniego badania PISA (Program Międzynarodowej Oceny Uczniów prowadzony przez OECD) wykazały, że polska szkoła nie stwarza wielu możliwości korzystania z nowych technologii i nie ułatwia uczniom poruszania się w cyfrowym świecie. Kolejne edycje badania potwierdzają, że polskie szkoły są gorzej wyposażone w urządzenia cyfrowe od szkół z innych krajów. Według deklaracji dyrektorów zebranych podczas ostatnich badań w 2015 roku, na jednego gimnazjalistę w trzeciej klasie przypadało 0,46 komputera w porównaniu ze średnią OECD 0,76.

Przykład podlaskich placówek pokazuje, że staramy się przełamywać ten trend. Coraz więcej polskich szkół inwestuje nie tylko w sale komputerowe, ale też urządzenia takie jak interaktywne tablice czy projektory. – Jak ważna jest innowacyjna edukacja nikogo nie musimy przekonywać. Wiemy, że wprowadzenie do szkół technologii informacyjno-komunikacyjnych przekłada się na zwiększenie chęci do nauki, wzrost jakości nauczania i osiąganie przez uczniów coraz to lepszych wyników w nauce. Dlatego cieszę się, że szkoły wprowadzają innowacyjne rozwiązania, takie jak Magiczny Dywan czy tablice interaktywne, dzięki którym nauka jest przyjemniejsza i bardziej efektywna. Cieszę się również, że tablica interaktywna jest już standardowym wyposażeniem każdej białostockiej szkoły – mówi Joanna Misiuk, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Wychowania Rady Miasta Białystok.

Badania PISA wykazały, że polscy uczniowie mają dobry dostęp do urządzeń cyfrowych w domu i często z nich korzystają, choć nie zawsze w odpowiedni sposób. Zwraca się uwagę na fakt, że zbyt częste i niewłaściwe używanie smartfona czy tabletu może przekładać się na gorsze wyniki w nauce. – Powszechny dostęp do urządzeń cyfrowych sprawia, że coraz częściej mówi się o zjawisku cyfrowej demencji. Polega ona na zaniku zdolności do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów, przy jednoczesnym uzależnieniu od informacji dostępnych w Internecie. Nowoczesne technologie powinny inspirować do kreatywnego myślenia, a nie je zastępować – komentuje Wojciech Muliński, twórca Magicznego Dywanu i Członek Zarządu firmy Funtronic.Funtronic to polska firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2014 roku. Jest producentem i dystrybutorem Magicznego Dywanu – interaktywnego urządzenia projekcyjnego (podłogi oraz stołu), które stanowi innowacyjną pomoc dydaktyczną i rehabilitacyjną. Urządzenie zawiera zestaw multimedialnych ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych oraz aplikacji rewalidacyjnych, przeznaczonych do pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, a także rehabilitacji dorosłych i seniorów. Funtronic jest liderem w dostarczaniu takiego rozwiązania zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Urządzenie można zamówić za pośrednictwem strony funtronic.eu.

Reklama