Reklama

Placówka SG w Bobrownikach otrzymała imię Powstańców Styczniowych

Wczorajszą (30.05.2023 r.) uroczystość poprzedziło nabożeństwo w Cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bobrownikach oraz msza święta w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku. O godzinie 12.00 na terenie drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach odbył się uroczysty apel. Wszystkich zgromadzonych gości powitał Komendant Placówki SG w Kuźnicy płk SG Grzegorz Krawiel. W uroczystości między innymi udział wzięli Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg SG Andrzej Jakubaszek, Wiceminister Nauki i Edukacji Dariusz Piontkowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Posłowie na Sejm RP Jarosław Zieliński i Mieczysław Kazimierz Baszko, Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Kurek,  Dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku dr Marek Jedynak, Wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza, przedstawiciele podlaskich służb mundurowych, samorządowcy, duchowieństwo, członkowie Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej w strojach historycznych lub mundurach oraz licznie zgromadzeni goście.


Po wszystkich przemówieniach dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej nadania imienia Powstańców Styczniowych Placówce Straży Granicznej w Bobrownikach, której poświęcenia dokonali: Jego Ekscelencja Biskup Supraski Andrzej, ks. Stanisław Kochanowski Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku wraz z kapelanami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Następnie Wielki Kanclerz Bractwa Kurkowego Rzeczpospolitej odczytał Testimonium, pod którym złożono podpisy.


Nadanie imienia Powstańców Styczniowych Placówce Straży Granicznej w Bobrownikach zbiegło się ze 160 rocznica Powstania Narodowego z 1863. Największa bitwa na tych terenach odbyła się w uroczysku Pierciosy pod Waliłami w dniu 29 kwietnia 1863 roku. Uczestniczył w niej m.in. bohater tego regionu Konstanty „Kastuś” Kalinowski – mieszkaniec Mostowlan, wsi położonej przy rzece granicznej Świsłocz w gminie Gródek. Był dowódcą i działaczem podziemia wolnościowego. Został stracony przez Rosjan w Wilnie w 1864 roku.


O oprawę muzyczną wydarzenia zadbała Miejska Orkiestra Dęta im. Franciszka Mocarskiego.


Na zakończenie uroczystości z okazji 32. rocznicy powstania Straży Granicznej awanse oraz wyróżnienia odebrali funkcjonariusze i pracownicy z Placówki SG w Bobrownikach. Wręczono również Medale Pamiątkowe za Zasługi dla Podlaskiego Oddziału SG, które w dowód uznania zasług i osiągnięć na rzecz budowania pozytywnego wizerunku oraz wieloletnią współpracę i wspieranie Podlaskiego Oddziału SG otrzymali Nadleśniczy Nadleśnictwa Waliły Dariusz Mytych, Wójt Gminy Gródek Wiesław Kulesza oraz Burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski.


***


Placówka SG w Bobrownikach ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białorusi o długości 23,11 km.  Linia granicy państwowej przebiega rzeką Świsłocz. Od północy sąsiaduje z Placówkami SG w Krynkach i Szudziałowie, a od południa z Placówkami SG w Michałowie i Narewce. W swojej strukturze posiada jedyną w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej Grupę Zamiejscową z siedzibą w Białymstoku.


W strefie działania Placówki znajduje się drogowe przejście graniczne Bobrowniki – Bierestowica. Jest czynne całodobowo i obsługuje ruch osobowy i towarowy. Obecnie od dnia 10 lutego 2023 roku ruch tymczasowo zawieszony. Przejście posiada kierunek wjazdowy do RP tj.: cztery pasy odpraw pojazdów osobowych, jeden pas odpraw przeznaczony dla autobusów, terminal do odprawy autobusów, sześć pasów przeznaczonych dla odpraw samochodów ciężarowych. Kierunek wyjazdowy z RP: pięć pasów odpraw pojazdów osobowych, jeden pas odpraw przeznaczony dla autobusów, odprawy samochodów ciężarowych dokonywane są w oparciu o platformę na której jednorazowo mieści się około 50 pojazdów. Przez strefę działania placówki przebiegają dwa szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym: – droga krajowa nr 65, droga krajowa nr 8.Podlaska Straż Graniczna

Reklama

Reklama