Reklama

Leć głosie po rosie – pieśnią kurpiowską przez pokolenia. Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Koło Gospodyń Wiejskich w Turośli w dniu 30 maja br. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Leć głosie po rosie - pieśnią kurpiowską przez pokolenia” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).


Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres siedmiu dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: piotr debowski@podlaskie.eu w terminie od dnia 31 maja do dnia 6 czerwca br.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane. W załączeniu oferta zadania publicznego.

źródło: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: UMWP

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama