Reklama

Ostatnie dni dla studentów by nie stracić renty rodzinnej

Zostało już nie wiele czasu. Tylko do końca października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną muszą dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie z uczelni, że dalej się uczą. Wraz z zaświadczeniem muszą również złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. Bez informacji potwierdzającej kontynuowanie nauki Zakład nie będzie mógł w dalszym ciągu wypłacać świadczenia.

Zaświadczenie z uczelni powinny dostarczyć osoby, które w październiku rozpoczęły studia oraz studenci, których poprzednie zaświadczenie było wydane tylko na rok akademicki, czyli do września. Jeśli natomiast zaświadczenie nie straciło swojej ważności, bo uczelnia wystawiła je na cały okres studiów, to nie trzeba dostarczać do ZUS nowego zaświadczenia – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Renta rodzinna to świadczenie, które może otrzymać m.in. dziecko po śmierci rodzica. Przysługuje do ukończenia przez nie 16. roku życia. Później jeśli kontynuuje naukę do 25. roku życia. Otrzymają ją również studenci, którzy ukończyli 25 rok życia ale wyłącznie, gdy przekroczyli wskazany wiek podczas trwania ostatniego roku nauki. W tym przypadku możliwość pobierania świadczenia zostanie przedłużone aż do końca roku akademickiego.

Osoba pobierająca rentę rodzinną musi też pamiętać, aby poinformować ZUS o wcześniejszym przerwaniu lub zakończeniu nauki. Jeśli tego nie zrobi, ZUS będzie nadal wypłacał rentę, a nienależne świadczenie wypłacone po ustaniu edukacji trzeba będzie później zwrócić z odsetkami.

Informacja prasowa

Reklama