Reklama

Ostatnia transza czternastki trafiła już do emerytów

Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzymał już dodatkową gratyfikację w postaci czternastej emerytury. 2O września ZUS zakończył wypłaty „czternastek”. Tego

Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzymał już dodatkową gratyfikację w postaci czternastej emerytury. 2O września ZUS zakończył wypłaty „czternastek”. Tego dnia świadczenie z Oddziału w Białymstoku otrzymały 255 osoby na kwotę 305 tys. zł. W całym kraju zakład wypłacił 1,3 mln świadczeń na łączną kwotę 1,5 mld zł.

ZUS rozpoczął wypłatę „czternastek” 25 sierpnia. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest z bieżącą emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym. Dziś ostatni termin przekazania pieniędzy do świadczeniobiorców.

Czternastą emeryturę otrzymało w sumie 7,2 mln emerytów i rencistów na kwotę 8,7 mld zł. Pełną kwotę czternastki przekazano 76 proc. uprawnionych. W województwie podlaskim dodatkowe świadczenie zostało wypłacone 194 tys. osób, a kwota wysłanych należności sięga 238 mln zł. W naszym regionie świadczenia w pełnej wysokości, wynoszące 1217,98 zł na rękę otrzymało 80 proc. uprawnionych – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Prawo do czternastki mają osoby, które na 24 sierpnia 2022 r. pobierały jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę czy świadczenie przedemerytalne. Pełną kwotę – 1388,44 zł brutto otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymali czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie zostało jednak przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury była niższa niż 50 zł. To oznacza, że czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4 188,44 zł brutto. Czternastki nie otrzymają także osoby, których wypłata emerytury, renty czy innego długoterminowego świadczenia z ZUS była zawieszona na dzień 24 sierpnia np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania. W takiej sytuacji dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie przekazane z chwilą wznowienia wypłaty świadczenia.

Pełna wysokość świadczenia na rękę wynosi 1217,98 zł. Od czternastki nie jest odprowadzany podatek jedynie składka zdrowotna wysokości 9 proc.

W ubiegłym roku czternastą emeryturę z ZUS otrzymało 7,8 mln świadczeniobiorców na kwotę 9 mld zł. W pełnej kwocie została wypłacona 81 proc. uprawnionych. W województwie podlaskim dodatkową gratyfikację otrzymało 198 tys. osób na kwotę 233 mln zł. Pełna kwota świadczenia została przekazała 85 proc. uprawnionych.

Katarzyna Krupicka

regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Informacja prasowa

Reklama