Reklama

Najważniejsza inwestycja 15-lecia

Epi-Centrum Nauki w Białymstoku – najważniejszą zdaniem mieszkańców inwestycją prezydentury Tadeusza Truskolaskiego. Dziś (20 stycznia) w siedzibie tej instytucji przy ul. Słonecznej 1 ogłoszono wyniki konkursu „#Wspólne15lat – najważniejsza inwestycja 15-lecia”.

W ankiecie „#Wspólne15lat – najważniejsza inwestycja 15-lecia” znalazło się 15 przedsięwzięć z Białegostoku, które zostały zrealizowane w ostatnich latach. Uczestnik głosowania wskazywał jedną inwestycję, która jego zdaniem była najważniejsza i miała największy wpływ na rozwój Białegostoku. Głosować można było przez 15 dni. Mieszkańcy Białegostoku wybrali następująco:

 1. Epi-Centrum Nauki
 2. Stadion Miejski
 3. rewitalizacja Rynku Kościuszki
 4. Trasa Niepodległości
 5. sieć dróg rowerowych i BiKeR
 6. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
 7. Muzeum Pamięci Sybiru
 8. Węzeł Porosły
 9. łąki kwietne
 10. rewaloryzacja Salonu Ogrodowego Branickich
 11. przebudowa Akcentu ZOO
 12. Białostocka Podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 13. infrastruktura rekreacyjna na osiedlach
 14. Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy”
 15. odbudowa Stawów Marczukowskich

–  Gratuluję Epi-Centrum Nauki, które zostało wybrane najważniejszą inwestycją. Jest to miejsce, w którym nauka spotyka się z zabawą, które rozbudza kreatywność i ciekawość świata. Tylko w ubiegłym roku odwiedziło je ponad 35 tys. osób –  powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Wspólne 15 lat sprawiło, że Białystok jest miastem, z którego możemy być dumni.  Oblicze naszego miasta odmieniło kilkadziesiąt inwestycji o wartości ponad 6 mld złotych. Ich realizacja była możliwa dzięki ogromnemu wsparciu z Unii Europejskiej, które wyniosło ponad 3 miliardy złotych. Każda z tych inwestycji jest ważna i poprawia jakość życia w naszym mieście.

Laureaci konkursu „#Wspólne15lat – najważniejsza inwestycja 15-lecia” uczestniczący w dzisiejszym ogłoszeniu wyników konkursu otrzymali zestaw upominków oraz zaproszenie do Epi-Centrum Nauki. Pozostali uczestnicy, którzy byli nieobecni, e-mailowo zostaną poinformowani o szczegółach odbioru nagród.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Źródło: Urząd Miejski Białystok

Reklama