Reklama

Nagroda Politechniki Białostockiej

W pierwszym dniu VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”, której Organizatorem jest Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej oraz Instytut Kronenberga – Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych, odbyła się V Gala Nagrody Kronenberga 2021, podczas której wręczono trzy nagrody.

Jedną z nich otrzymał dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. Politechniki Białostockiej za projekt GoSmart, którego jest koordynatorem. Nagrodę PB-4-FUTURE 2021 wręczyła laureatowi Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, która doceniła realizację projektu o międzynarodowej randze, jak też działalność naukową, badawczo-rozwojową i edukacyjną eksperta.

Projekt GoSmart, którego liderem jest Politechnika Białostocka trwa od 4 lat i dysponuje łącznym budżetem na kwotę 2,5 mln euro. Celem projektu jest wspieranie firm we współpracy transnarodowej i wprowadzanie innowacji łączących kraje Morza Bałtyckiego, Unii Europejskiej. Umożliwi on praktyczne zastosowanie nowatorskich rozwiązań dla regionów oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

GoSmart to w pełni autorski projekt, za który odpowiada zespół Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej pod kierownictwem dr. hab. inż. Wiesława Urbana, prof. PB. Wypracowany w ramach projektu model współpracy przedsiębiorstw przyjął się i jest realizowany w dwóch etapach – GoSmart oraz GoSmart&Excel BSR.

– W Politechnice Białostockiej mamy zespół badawczy, który znajduje się na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Jesteśmy liderem tego projektu międzynarodowego. Skupiamy wszystkie kraje wokół Bałtyku. Mamy partnerów na Litwie, Łotwie, Estonii, Szwecji, Finlandii, Danii, Niemczech. Naszym partnerem jest region hamburski, a więc najbogatszy, najlepiej rozwinięty region w Niemczech. I jedną z ważnych z rzeczy, podkreślę – nie jedyną, jest zbudowanie takiego systemu, który wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w innowacjach międzynarodowych. I powiem, że do dzisiaj w tych wymienionych Państwach, to jest ponad 600 przedsiębiorstw. Projekt kończy się wraz z końcem tego roku, ale system współpracy zostaje. – podsumowuje laureat – dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. PB.

źródło: Politechnika Białostocka
oprac.: Paulina Dulewicz

Reklama