NADANIE SZTANDARU KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W SOKÓŁCE

NADANIE SZTANDARU KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W SOKÓŁCE

Data publikacji 16.09.2019

Na placu przy Parafii Św. Antoniego w Sokółce odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono sztandar Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce. W uroczystościach udział wzięli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z zastępcami, przedstawiciele samorządów, instytucji oraz innych służb mundurowych, a także mieszkańcy.

Uroczysty apel odbył się na placu przy Parafii Św. Antoniego w Sokółce. W uroczystościach udział wzięli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Kamil Bracha, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z Zastępcami, przedstawiciele samorządów, instytucji oraz innych służb mundurowych, a także duchowieństwo i mieszkańcy.

Dowódca uroczystości złożył meldunek Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów i podniesieniu na maszt flagi państwowej, głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Sokółce nadkomisarz Słamowir Kołakowski, który po przywitaniu przybyłych na ceremonię gości i mieszkańców podkreślił, że nadanie sztandaru sokólskiej komendzie to wielki zaszczyt oraz uhonorowanie dotychczasowej trudnej i odpowiedzialnej służby na rzecz społeczeństwa.

Po odczytaniu aktu nadania sztandaru oraz symbolicznym wbiciu gwoździ honorowych, Mieczysław Pluta – syn białostockiego policjanta starszego posterunkowego Wojciecha Pluty, ofiary zbrodni katyńskiej pochowanego na cmentarzu w Miednoje – wbił gwóźdź pamiątkowy. Następnie Ksiądz Arcybiskup senior Edward Ozorowski, wspólnie z Kapelanem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Księdzem mitratem Anatolem Konachem, poświęcili sztandar, a przewodniczący Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Sokółce Romuald Łanczkowski, przekazał sztandar w imieniu społeczności ziemi sokólskiej Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektorowi Kamilowi Brasze, który wręczył sztandar Komendantowi Powiatowemu Policji w Sokółce. W dalszej części odbyła się prezentacja sztandaru sokólskiej komendy przez poczet sztandarowy.

Sztandar nadany Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce jest symbolem najwyższych wartości, takich jak: Bóg, Honor i Ojczyzna. Przypomina również o tradycji, godności i o obowiązkach.

Dzisiejsza uroczystość zakończyła się defiladą Kompanii Honorowej Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku.

Uroczyste nabożeństwa z okazji nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce zostały odprawione w Sanktuarium Świętego Antoniego Padewskiego, w którym to Mszę Świętą koncelebrował Ksiądz Arcybiskup senior Edward Ozorowski, a także w Cerkwi Św. Aleksandra Newskiego. Nabożeństwu w Cerkwi przewodniczyli proboszcz Ksiądz mitrat Włodzimierz Misiejuk oraz kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Ksiądz mitrat Anatol Konach.

Źródło: Policja Podlaska