Reklama

„Mural pamięci Ojca Fordona” z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenie Dąbrowskie w Dąbrowie Białostockiej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Mural pamięci Ojca Fordona” złożyło 21 marca 2024 r. Ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert złożono działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).


Stowarzyszenie Dąbrowskie w Dąbrowie Białostockiej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Mural pamięci Ojca Fordona” złożyło 21 marca 2024 r. Ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert złożono działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama