Reklama

Możemy być liderem, czyli gospodarcza konferencja w Łomży

Miliardy euro będą mieli do wykorzystania polscy przedsiębiorcy, którzy zdecydują się rozwijać nowe technologie i wyruszyć ze swoimi pomysłami w świat. O tym m. in. rozmawiali uczestnicy konferencji „Naukowe Podlasie. Internacjonalizacja podlaskich MŚP – powiązania gospodarcze i naukowe regionu”, która odbywała się we wtorek i środę (29-30 listopada) w Łomży. Samorząd województwa reprezentował na niej wicemarszałek Marek Olbryś.


– Urząd marszałkowski stara się o międzynarodową promocję gospodarczą województwa na różne sposoby, także we współpracy z samorządami, instytucjami i organizacjami czy uczelniami oraz firmami. Mamy wiele argumentów i atutów, które przedstawialiśmy już m.in. w Brukseli, Paryżu, Londynie, a zamierzamy jeszcze np. w Skandynawii i Izraelu. Trzeba intensywnie nadrabiać stracony okres pandemii. Potencjału i propozycji nam nie brakuje – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Podczas dyskusji zapowiedział też, że województwo jest gotowe na daleko idącą pomoc Ukrainie podczas rozpoczynającej się zimy.

-–Wasza walka jest przykładem dla całego wolnego świata – dodał wicemarszałek zwracając się do delegacji z Nowogrodu Wołyńskiego (miasto partnerskie Łomży, które kilkanaście dni temu wróciło do swojej historycznej nazwy Zwiahel).

Granty na eurogranty

W konferencji wziął również udział Jacek Żalek, sekretarz stanu Ministerstwa Funduszy i Rozwoju. Przedstawił założenia wielkiego planu gospodarczego w walce o budowanie przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki.     

– Szczególnie będziemy pomagać przedsiębiorcom, którzy chcą się odnaleźć w rzeczywistości innowacyjnych technologii. Innowacyjność to jest dźwignia, która pozwala na zaistnienie nie tylko na rynku lokalnym czy europejskim, ale globalnym.– stwierdził Jacek Żalek.

Narzędziem do wykorzystania gospodarczych szans mają być m.in. miliardy euro, jakimi będzie dysponować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 

– To środki finansowe na pomysły polskich przedsiębiorców. Oni są najlepsi na świecie, wiedzą jak wyznaczać trendy. Prawie 6 miliardów euro to wyzwanie, ale też możliwość wdrażania tych najbardziej innowacyjnych pomysłów, które w naszej gospodarce powinny funkcjonować. A przez takie spotkania jak to w Łomży, w regionie znanym z kreatywności, chcemy pomóc we wchodzeniu na inne rynki – mówił Dariusz Budrowski, prezes PARP.

 W swojej prezentacji przedstawił najważniejsze zasady programu współpracy międzynarodowej. To „Granty na eurogranty”, czyli finansowe wsparcie na przygotowanie wniosków dla firm i organizacji badawczych, które planuję udział w konkursach organizowanych bezpośrednio przez Komisję Europejską. Kolejny instrument to wsparcie dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zamierzających uczestniczyć w kluczowych z punktu widzenia promocji polskiej gospodarki wydarzeniach targowych i konferencyjnych. Ogromną pozycję (2,4 mld euro) zajmuje ścieżka SMART, czyli kompleksowe projekty o charakterze badawczo-rozwojowym lub wdrożeniowym. Są wreszcie fundusze na platformy startowe dla nowych pomysłów, dla MŚP na wzornictwo, automatyzację i robotyzację, gospodarkę o obiegu zamkniętym, poza tym na zrównoważoną mobilność miejską, infrastrukturę drogową, zrównoważoną turystykę.

– Zaczynamy już w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zapraszam po informację i pomoc – dodał Dariusz Budrowski.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama