Reklama

Mobilność Młodzieży I Osób Pracujących Z Młodzieżą

Choroby skóry nie są, ani łatwym, ani przyjemnym tematem lecz szalenie istotnym. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak ważnych aspektów emocjonalnych dotyka. Szczególnie młodzi ludzie narażeni są na wykluczenie i dyskryminację ze względu na swój wygląd. Dlatego tak ważne jest, aby coraz więcej osób mówiło o tym problemie, zaangażowało się w działania, zarówno edukacyjne, jak  i informacyjne. Fundacja No Shame – Bez Wstydu jest dokładnie takim miejscem. Tutaj pomocy mogą szukać przede wszystkim osoby chore na łuszczycę i właśnie z myślą o młodych ludziach fundacja wraz z zagranicznymi partnerami opracowała i zrealizowała projekt “Shameless Youngsters”’, który skoncentrowany był na nawiązaniu dialogu z młodzieżą na temat wstydliwych chorób skóry. 

Pomysł projektu “Shameless Youngsters” narodził się z potrzeby młodych ludzi, którzy często szukają rozwiązań swoich problemów skórnych i związanych z nimi problemów emocjonalnych w internecie lub wśród zaufanych rówieśników. Zadaniem projektu było wypracowanie mechanizmów działania, które zapobiegną temu procederowi poprzez prowadzenie świadomego dialogu z młodymi, dzięki czemu zaczną oni szukać pomocy w wyspecjalizowanych jednostkach pomocy dermatologicznej i psychologicznej. Bardzo ważne jest podkreślenie stanowiska, że nie są oni sami,  że należą do Europy, w której, zarówno nastolatkowie, jak i młodzi ludzie borykają się z chorobami skórnymi, dyskryminacją i związanym z nim wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany był w dwóch miejscach – w Hiszpanii i na Sycylii. Jego uczestnikami była kadra Fundacji No Shame – Bez Wstydu oraz wolontariusze, którzy pracują przy strategicznych projektach organizacji. To osoby zainteresowane wzbogaceniem oraz podnoszeniem swoich kompetencji psychologicznych, językowych, kulturowych i społecznych w kontekście działań fundacji. W Hiszpanii nacisk położony został na aspekt teoretyczny. Zorganizowane zostało seminarium na temat prowadzenia kampanii społecznych i ich promocji. Wykład poświęcony był szeroko rozumianego marketingu całej fundacji oraz jej projektów, których grupą docelową są właśnie młodzi ludzie. Dzięki temu udało się opracować rozmaite pomysły dotyczące sposobów na dotarcie z daną kampanią do młodzieży. Z kolei na Sycylii pojawiła się możliwość obserwacji włoskich partnerów podczas ich pracy oraz możliwość bezpośredniego udziału w działaniach przez nich podejmowanych. Każdy z partnerów przedstawił swoje metody pracy oraz strategię działania, które stosowane są między innymi przy wyznaczaniu i realizacji celów.

Dzięki projektowi “Shameless Youngsters” udało się pogłębić i usystematyzować wiedzę merytoryczną uczestników na temat marketingu oraz promocji, którą warto wykorzystać w projektach kampanii i akcji społecznych skierowanych do młodych ludzi. Zebrane informacje posłużyły do stworzenia czterech solidnych prezentacji. Wszystkie są dostępne na stronie fundacji. Dodatkowo udoskonalone zostały procesy wewnętrzne organizacji, co niewątpliwie przełoży się na podniesienie jakość komunikacji fundacji z młodzieżą oraz ich aktywizację w programy społeczne. Dlatego tym bardziej warto dołączyć do śledzenia, zarówno strony internetowej, jak i social mediów Fundacji No Shame – Bez Wstydu, gdzie oprócz informacji dotyczących realizowanych projektów można znaleźć wiele ciekawostek obejmujących tematy zdrowotne, kosmetyczne i wiele innych. Jeśli masz problem ze skórą zgłoś się do nas i bezpłatnie przetestuj produkt, wielu osobom pomógł. 

Reklama