Reklama

Krajobraz mojego Miasta: obchody Dnia Krajobrazu

Jest to wyjątkowe wydarzenie koordynowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w tym roku zostało poświęcone drzewom. Koncepcje promowane przez „Krajobraz mojego Miasta” głoszą, iż zieleń jest nieodłącznym i nieodzownym składnikiem w strukturze każdego miasta; jednym z wielu elementów tworzących jego tkankę, np. z układem ulic, formą obiektów odpowiedzialnych za jego charakterystyczną postać. Dlatego też Narodowy Instytut Dziedzictwa, inicjator kampanii, postanowił włączyć się w działania upowszechniające ideę tego święta.

Edukacja przez zabawkę, czyli krajobrazowe zagadki z nagrodami

W ramach zaangażowania w obchody Dnia Krajobrazu Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotował wiele zabaw i quizów z ciekawymi nagrodami, które ogłoszone zostaną już jutro, 20 października 2020 r,. na następujących profilach na portalu Facebook:

Organizatorzy pragną zachęcić do uważnego przyjrzenia się krajobrazowi kulturowemu; wyciągnięcia starych albumów, odkurzenia wspomnień, czy uruchomienia wyobraźni. Zabawy przeznaczone są dla odbiorców w różnym wieku – będą wymagały posiadania zarówno dawki merytorycznej wiedzy, jak i kreatywności.

Zieleń w mieście, drzewo w krajobrazie                                                     

Zieleń w mieście pełni rozmaite funkcje, z których ekologiczna jest zapewne jedną
z ważniejszych. Nie mniej istotna jest funkcja techniczna, czyli osłona i izolacja zabudowy
i miejsc wypoczynku przed szkodliwymi czynnikami. Wymienić należy również funkcję dydaktyczną, wychowawczą, sportową, społeczną, a nawet psychologiczną, wynikającą
z pozytywnego wpływu na poczucie bezpieczeństwa, czy sprzyjaniu budowaniu więzi. Kluczowe są także funkcje estetyczna i kompozycyjna: wywoływanie odczucia harmonii
i piękna. Znaczenie ma nawet pojedyncze drzewo! W każdym przypadku wpływa ono korzystnie na wizerunek miasta; od soliterów, które dominują w przestrzeni, przez grupy lub szpalery drzew wyznaczające granicę kolejnych widoków, aż po rozległe skupienia stanowiące tło dla innych obiektów lub krajobrazów. Potężne drzewa przez wieki inspirowały poetów i malarzy, przez co ich reprezentacja w tekstach kultury jest bardzo znacząca.

Więcej informacji o Dniu Krajobrazu na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Więcej informacji o kampanii „Krajobraz mojego Miasta” znajduje się na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.

W celu uzyskania więcej szczegółowych informacji zapraszamy również do kontaktu:

Oliwia Kapturkiewicz

Zespół ds. Komunikacji Społecznej

Dział Kształcenia o Dziedzictwie

e-mail: okapturkiewicz@nid.pl, komunikacja@nid.pl

źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

oprac. Cezary Rutkowski

fot. Anna Augustynowicz

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama