Reklama

Konsultacje społeczne w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe

Zarząd Województwa Podlaskiego rozpoczyna realizację konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Podlaskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczącej zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Dotyczą one przedsięwzięcia priorytetowego pod nazwą: „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Wymienione podmioty mogą zgłaszać swoje opinie i uwagi najpóźniej do 8 marca 2024 r.


Projekt uchwały i formularz konsultacyjny służący wnoszeniu uwag do projektu są już dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i BIP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie naszej instytucji, drogą pocztową bądź elektronicznie na adres mailowy: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego i na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku nie później niż w terminie 30 dni od ich zakończenia.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama