Reklama

Konkurs rzeźbiarski – „Białystok WidziMisie”

Miasto Białystok ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji projektowej obiektów małej architektury: piętnastu form rzeźbiarskich – figurek misiów-niedźwiadków, zlokalizowanych w przestrzeni publicznej, związanych z historią Białegostoku oraz wytyczających nowy szlak turystyczny, zwany jako „Białystok WidziMisie”.

Konkurs

Celem konkursu jest przygotowanie koncepcji projektowej 15 rzeźbiarskich postaci misiów-niedźwiadków, zlokalizowanych w przestrzeni publicznej miasta Białystok, które w swojej formie i wymowie będą nawiązywać do miejsc, w jakich zostaną umieszczone – charakterystycznych dla miasta ze względu na historię, zabytki lub kontekst kulturowy.

Prace konkursowe należy złożyć do 30 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00 w siedzibie Referatu Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. Kościelnej 1A.
Konkurs adresowany jest do dyplomowanych rzeźbiarzy, artystów plastyków i konserwatorów dzieł sztuki zainteresowanych problematyką rzeźby, a także pracowni artystycznych i firm zajmujących się projektowaniem obiektów małej architektury.

Projekt „Białystok WidziMisie” został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego 2018, na jego realizację przeznaczono 85 tys. zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.bip.bialystok.pl.

Anna Kozłowska

 

Źródło: Urząd Miejski Białystok