Reklama

Konferencja InnCREA, czyli „Jak rozwijać kreatywność?”

Ten temat zgłębiali eksperci z kilku krajów: Polski, Bułgarii, Włoch, Finlandii oraz Grecji. W środę, 23 listopada, na konferencji w Tykocinie podzielili się doświadczeniami w tym zakresie. Spotkanie było podsumowaniem międzynarodowego projektu, w którym wypracowane zostały narzędzia wspierające kreatywność szkolnictwa wyższego i biznesu. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem marszałka, którego reprezentował Wojciech Tołkin-Żmijewski, zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka.


W ramach projektu międzynarodowy zespół ekspertów przeprowadził badania w krajach partnerów, pozwalające poznać doświadczenia kadry akademickiej i przedsiębiorców w zakresie wdrażania technik kreatywności i innowacyjności. Wyodrębnił również dobre praktyki, stosowane w Unii Europejskiej. Te badania były podstawą do opracowania głównych rezultatów projektu, czyli narzędzi badania kreatywności oraz metodologii i pakietu krótkich kursów służących rozwijaniu tej cechy.

Rezultaty są dostępne na stronie projektu.

Konferencję zorganizowali: Miasto Tykocin, V-Systems oraz Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych, a także międzynarodowi partnerzy: Luiss Bussiness School (Włochy), ECQ (Bułgaria), WAASA Uniwversity (Finlandia) i EKPA (Grecja).

Barbara Likowska-Matys
red.: Aneta Kursa
fot.: Paweł Krukowski

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama