Reklama

Jak rozliczać PIT 37?

PIT 37 to najpopularniejsza forma rozliczania się z rocznych dochodów. Dlaczego? Ponieważ korzystają z niego osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, zatrudnieni emeryci i wiele innych osób. Deklarację tę składają ci podatnicy, którzy rozliczają się na podstawie skali liniowej, a więc na tak zwanych zasadach ogólnych. Jak złożyć deklarację online PIT 37? Gdzie można znaleźć swoje dochody i w jaki sposób najlepiej jest się rozliczać? Kiedy mija termin rozliczenia? Dowiedz się tego wszystkiego z artykułu.

Kiedy należy złożyć deklarację PIT 37?

Na złożenie deklaracji PIT 37 mamy czas do 2 maja 2023 roku. Natomiast pracodawca musi dostarczyć odpowiedni dokument, na podstawie którego można się rozliczyć do końca lutego 2023 roku. Oznacza to, że każdy ma minimum 2 miesiące na wypełnienie odpowiednich formularzy oraz złożenie stosownej deklaracji w odpowiednim Urzędzie Skarbowym.

Należy pamiętać o tym, że rozliczenie PIT jest obowiązkiem każdego, kto w roku poprzednim uzyskał jakikolwiek dochód. Zeznanie podatkowe PIT 37 pozwala ocenić, czy i w jakiej wysokości należy opłacić podatek z tytułu stosunku pracy lub z tytułu działalności gospodarczej. To po stornie podatnika istnieje obowiązek wywiązania się z odpowiednich zobowiązań oraz dopilnowanie terminów. Na stronie https://www.e-pity.pl/pit-37/ można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące czasu składania zeznania podatkowego oraz sam druk PIT, który należy wypełnić.

Kto nie składa deklaracji PIT?

Deklaracji PIT 37 do celów podatkowych nie składają osoby, które w roku poprzedzającym nie uzyskały żadnego dochodu. Należy tutaj pamiętać, że nawet korzystając z ulg podatkowych konieczne jest wykazanie w zeznaniu podatkowym szczegółowych kwot przychodu oraz dochodu. W ten sposób Urząd Skarbowy dokonuje oceny, czy wszystkie przyznane ulgi powinny mieć zastosowanie w tym konkretnym przypadku. Co więcej, dochody uzyskane z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych również należy rozliczać w PIT 37.

Formularze PIT mogą mieć również wartość 0. Zdarza się, że podatnicy potrzebują wypełnionej deklaracji PIT 37, ale w roku poprzedzającym nie uzyskali żadnych dochodów. Wówczas mogą złożyć do Urzędu Skarbowego tak zwany zerowy PIT. W ten sposób oświadczają, że nie otrzymali żadnego dochodu z tytułu wykonywanej pracy. Co ważne, należy bardzo uważnie przyjrzeć się wszystkim swoim wpływom na konto. Jeżeli ktoś dopuści się rażących nadużyć i przestępstw podatkowych, odbywa karę pozbawienia wolności, która zostaje nałożona przez sąd.

W przypadku osób małoletnich, które pracują i uzyskują dochód, również konieczne jest złożenie deklaracji PIT 37. Rodzice lub opiekunowie prawni nie doliczają dochodów małoletnich dzieci do swoich. Nawet jeżeli następuje wspólne rozliczenie małżonków, to dzieci powinny rozliczyć się osobno. Należy zwrócić również uwagę, czy w dalszym ciągu przysługują tutaj ulgi podatkowe na podopiecznych.

Kiedy należy opłacić podatek dochodowy?

Rozliczenia PIT 37 w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło mają charakter informacyjny. Zaliczka na podatek dochodowy jest pobierana każdorazowo w pensji pracownika lub zleceniobiorcy. W związku z tym bardzo rzadko pojawia się konieczność dopłacenia dodatkowych pieniędzy na poczet podatku. Znacznie częściej zdarza się, że wysokość osiągniętego dochodu pozwala na skorzystanie z licznych ulg podatkowych. Wówczas to na Państwa konto zostanie zwrócona część podatku, która została pobrana podczas pobierania zaliczek.

Warto tutaj zaznaczyć również, że osoby do 26. roku życia, które się nadal uczą, są zwolnione z obowiązku opłacania podatku dochodowego. Wówczas w zeznaniu PIT 37 wykazują swoje przychody, które są równe dochodom. Oznacza to w praktyce, że w ich przypadku kwota brutto na umowie jest równa kwocie netto, jeżeli nie są pobierane składki zdrowotne lub emerytalne.

Dlatego składając deklarację PIT 37 należy pamiętać o terminie jej złożenia. Natomiast dopiero po zaakceptowaniu deklaracji oraz otrzymaniu dokumentu zwanego urzędowe poświadczenie odbioru można mieć pewność, że wszystkie obowiązki podatnika zostały spełnione.

W jaki sposób można wygodnie złożyć deklaracje PIT?

Deklarację PIT 37 można składać na różne sposoby. W ostatnich latach zostało to w znacznym stopniu ułatwione oraz usprawnione przez liczne instytucje państwowe. Na stronie https://www.e-pity.pl/pit-37-program-online/ można znaleźć informację na temat rozliczenia się przez internet. Wystarczy wejść na odpowiednią stronę internetową oraz pobrać wszystkie stosowne dokumenty. Jeżeli zalogują się Państwo z wykorzystaniem danych z profilu zaufanego, prawdopodobnie większość deklaracji będzie już uzupełniona. W przypadku osób, które rozliczają się samodzielnie i nie odliczają wielu elementów, rozliczenie może zostać przeprowadzone z pomocą jednego przycisku. Wystarczy sprawdzić, a następnie zatwierdzić wygenerowaną deklarację PIT 37. W tym momencie deklaracja jest złożona w Urzędzie Skarbowym i nie ma już konieczności składania wizyt w placówce.

Reklama