Reklama

IX edycja konkursu EL-ROBO-MECH dla uczniów szkół średnich

Zapraszamy uczniów szkół średnich w roku szkolnym 2023/2024 do udziału w IX edycji konkursu El-Robo-Mech.

Podstawowym celem konkursu EL-ROBO-MECH jest docenienie młodych, utalentowanych ludzi oraz popularyzacja nauk technicznych w ogóle, a studiów na Politechnice Białostockiej w szczególności.

Każdy z uczestników może przesłać tylko jedną pracę konkursową. Dopuszcza się również udział zespołów składających się z nie więcej niż 3 uczestników.

Prace powinny być bezpośrednio lub pośrednio związane z mechaniką i budową maszyn, mechatroniką, automatyką i robotyką, informatyką stosowaną, energetyką, elektrotechniką, elektroniką, telekomunikacją lub inżynierią biomedyczną. W opisie zgłoszenia konkursowego należy podać, na czym polega innowacyjność proponowanego rozwiązania i wyraźnie zaznaczyć wkład własny każdego z autorów.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach

Etap I polega na przygotowaniu prezentacji dotyczącej pracy konkursowej i przesłaniu
jej do Komisji (wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym), w wersji elektronicznej
na adres wm[at]pb.edu.pl oraz dodatkowo w wersji papierowej na adres: Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, pok. 111, 15-351 Białystok.

Zgłoszenia należy przesyłać do 22.03.2024 r.

Etap II to samodzielne prezentowanie przed Komisją przygotowanej przez uczestnika pracy,
a w przypadku zakwalifikowania zespołu, samodzielnego prezentowania przed Komisją wkładu własnego do przedłożonej pracy przez każdego z członków zespołu.

Laureaci konkursu uzyskują prawo do podjęcia studiów stacjonarnych z pominięciem konkursu świadectw na dowolnie wybranym kierunku Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej oraz atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez Dziekanów i sponsorów.

Więcej informacji na stronie: https://wm.pb.edu.pl/konkursy/elrobomech/.

Reklama