Reklama

INSPEKTOR MARIUSZ KRYSZKOWSKI ZASTĘPCĄ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

INSPEKTOR MARIUSZ KRYSZKOWSKI ZASTĘPCĄ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Data publikacji 04.03.2024

Dziś ze Sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przywitał się inspektor Mariusz Kryszkowski. Powierzono mu obowiązki zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Uroczystego wprowadzenia dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Kamil Borkowski.

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zostały powierzone obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektorowi Mariuszowi Kryszkowskiemu, który do tej pory był Komendantem Miejskim Policji w Płocku. W uroczystej zbiórce wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Kamil Borkowski, jego zastępcy: inspektor Krzysztof Woźniewski i Sławomir Wilczewski. Obecni byli również kapelani podlaskiej policji, przedstawiciele związków zawodowych, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a także komendanci miejscy i powiatowi województwa podlaskiego, kierownicy i koordynatorzy komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz pracownicy policji i policyjni emeryci.


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Mariusz Kryszkowski to funkcjonariusz z ponad 27-letnim stażem służby w Policji, którą rozpoczął 14 listopada 1996 roku na stanowisku kursanta Oddziałów Prewencji Komendy Stołecznej Policji. Przez pierwsze 8 lat pełnił służbę w pionie prewencyjnym, od maja 2004 roku do marca 2007 zajmował stanowiska wykonawcze w Wydziale Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Następnie zajmował stanowiska kierownicze Kierownika Referatu w Wydziale Kryminalnym KMP w Płocku, Zastępcy Naczelnika Sekcji Kryminalnej KMP w Płocku, Naczelnika Wydziału Do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Płocku. Wzorowa, profesjonalna służba, przygotowanie zawodowe, zaangażowanie oraz wysoka wiedza merytoryczna stanowiły ważną przesłankę, aby w 2016 roku mianować na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu, a w 2019 roku na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Płocku. Dziś na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. W czasie swojej służby inspektor Mariusz Kryszkowski został uhonorowany między innymi: Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”, Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”, Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.Źródło: Policja Podlaska

Reklama

Reklama