Reklama

Festiwal Dyplomatyczny w Białymstoku

Wykłady i dyskusje o świecie, polityce, Unii Europejskiej, a nawet kobietach w dyplomacji – tak będzie przebiegał czwarty Festiwal Dyplomatyczny w Białymstoku. To cykl pięciu dni spotkań z naukowcami i dyplomatami będą dla uczestników tego wydarzenia i białostockiej młodzieży okazją do obywatelskiej edukacji, wymiany poglądów oraz bezpośredniego kontaktu ze światem stosunków międzynarodowych.

Festiwal Dyplomatyczny odbędzie się w dniach 18-22 lutego. Jest wydarzeniem, które ma na celu przekazywanie i promowanie wiedzy o współczesnej Polsce, Europie i świecie, polityce międzynarodowej oraz dyplomacji wśród uczniów, studentów oraz mieszkańców Białegostoku.

Wydarzenie to od tegorocznej, czwartej edycji, będzie nosiło imię profesora Stefana Mellera, który był wybitnym historykiem współtworzącym po 1974 roku białostockie środowisko naukowe. Pozostawił po sobie trwały ślad jako pracownik naukowy w Instytucie Historii – najpierw filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, potem Uniwersytetu w Białymstoku. Profesor Stefan Meller był też dyplomatą, ambasadorem RP w Moskwie, Paryżu, ministrem spraw zagranicznych w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza.

W tym roku festiwal odwiedzi 24 gości, m.in. Marek Prawda (dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce), Włodzimierz Cimoszewicz (były marszałek Sejmu, premier RP, minister spraw zagranicznych), Radosław Sikorski (były marszałek Sejmu, minister spraw zagranicznych), Conrad Bruch (ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce), Maria Wodzyńska (była ambasador RP przy UNESCO), Marcin Bosacki (były ambasador RP w Kanadzie), Ryszard Schnepf (były ambasador RP w USA), Katarzyna Bosacka (dziennikarka), Dorota Wysocka-Schnepf (dziennikarka).

Wykład inauguracyjny pt. „Polska w Unii – pasażer na gapę czy współprowadzący?” wygłosi Radosław Sikorski. Festiwal wypełnią wykłady i dyskusje poświęcone m.in. polskiej polityce wschodniej, dyplomacji parlamentarnej i działalności poselskiej w zakresie polityki zagranicznej, bezpieczeństwu Europy. Sporo miejsca w programie wydarzenia poświęcono roli kobiet w dyplomacji.

– Festiwal Dyplomatyczny wpisał się już na stałe do kalendarza ważnych wydarzeń, odbywających się w naszym mieście. Pozwala naszej młodzieży przyglądać się z bliska zagadnieniom współczesnego świata i lepiej ten świat rozumieć – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Spotkania będą odbywały się głównie w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Narewskiej 11 oraz na Uniwersytecie w Białymstoku. Organizatorami festiwalu są: Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy oraz II LO. Patronat honorowy sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku i Instytut Bronisława Komorowskiego.

Źródło Urząd Miejski Białystok