Reklama

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy zaprasza na studia

 8 września o godz. 15.00 ruszają zapisy na kolejny semestr zajęć EUD w Warszawie, Katowicach, Białymstoku i Poznaniu. Po raz pierwszy o indeks studenta EUD starać się też będą mogli uczniowie z Kielc, gdzie rusza inauguracyjny semestr zajęć. Inicjatywie patronuje Narodowy Bank Polski.

Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wsparcie Narodowego
Banku Polskiego umożliwiło rozszerzenie działalności na inne miasta
Polski. W chwili obecnej działają ośrodki EUD przy Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w
Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie w
Białymstoku. Lada dzień rusza kolejny ośrodek EUD – przy
Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. „Uruchomienie
zajęć w Kielcach to ważny krok w rozwoju projektu EUD. Mam nadzieję, iż
z pomocą kolejnych partnerów oraz wsparciu Narodowego Banku
Polskiego takie zajęcia będziemy mogli oferować uczniom klas 5. i 6.
szkoły podstawowej z wielu kolejnych miast” –
mówi Marcin Dąbrowski, dyrektor
Fundacji.   

EUD funkcjonujące przy SGH w Warszawie do rozdania ma 150
indeksów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Poznaniu
oraz WSEiP w Kielcach przyjmą na studia 120 małych
studentów, zaś Uniwersytet w Białymstoku – 100.

Uczestnictwo w zajęciach EUD jest nieodpłatne – podkreśla
Dąbrowski. Semestr zajęć obejmuje sześć spotkań trwających po 2 godziny
lekcyjne. Spotkania mają charakter interaktywny i realizowane są w
formule edutainment. Wykłady, prowadzone przez nauczycieli
akademickich, służą zaznajomieniu słuchaczy z podstawami funkcjonowania
gospodarki i zjawiskami ekonomicznymi, z jakimi dzieci spotykają się na
co dzień. Podczas warsztatów, odgrywając rozmaite role:
kierowników zespołów, negocjatorów,
inwestorów giełdowych czy specjalistów ds.
marketingu, młodzi studenci uczą się pracować w grupie, samodzielnie
myśleć i planować oraz kształcą się w umiejętności przekładania wiedzy
na praktykę. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem
wartościowej nagrody najlepszemu studentowi danego ośrodka.

Oprócz zajęć stacjonarnych, studenci EUD mogą uczestniczyć w
innych formach aktywności, realizowanych za pośrednictwem strony
internetowej programu (www.uniwersytet-dzieciecy.pl). Mali eksperci EUD
prowadzą blogi ekonomiczne, tworzą komiksy promujące przedsiębiorczość,
biorą udział w różnego rodzaju konkursach edukacyjnych.
Najlepsi z nich są nagradzani. Od niedawna studenci EUD mają też swoje
pismo. Niedawno ukazał się premierowy numer Magazynu Młodego Menedżera
„Ekonopedia” skierowany do nastolatków
zaciekawionych przedsiębiorczością, ekonomią i
biznesem. Czasopismo wydawane jest w wersji drukowanej i
internetowej dostępnej na: https://www.ekonopedia.pl/

W ramach Uniwersytetu organizowane są również zajęcia dla
rodziców, które mają pomóc w
wychowaniu ekonomicznym dzieci i kształtowaniu u najmłodszych postaw
przedsiębiorczych.

Walka o indeksy EUD rozpocznie się 8 września, punkt 15.00. Warto się
pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona, a miejsca zapełniają się
błyskawicznie.

Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na
temat programu zajęć dla każdego z ośrodków EUD,
harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na:https://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/

Reklama