Reklama

Dzień Straży MiejskiejDziś w Białymstoku świętowany jest Dzień Straży Miejskiej. To święto jest obchodzone w rocznicę uchwalenia ustawy z 29 sierpnia 1997 roku, która określa funkcjonowanie straży gminnej. Z tej okazji przed Pałacykiem Gościnnym odbyła się uroczystość, podczas której ponad 20 funkcjonariuszy odebrało awanse z rąk komendanta i gratulacje od zastępcy prezydenta Białegostoku Rafała Rudnickiego.Dziś w Białymstoku świętowany jest Dzień Straży Miejskiej. To święto jest obchodzone w rocznicę uchwalenia ustawy z 29 sierpnia 1997 roku, która określa funkcjonowanie straży gminnej. Z tej okazji przed Pałacykiem Gościnnym odbyła się uroczystość, podczas której ponad 20 funkcjonariuszy odebrało awanse z rąk komendanta i gratulacje od zastępcy prezydenta Białegostoku Rafała Rudnickiego.

Z okazji Dnia Straży Miejskiej na dziedzińcu przed Pałacykiem Gościnnym odbyła się uroczystość z udziałem funkcjonariuszy, dowództwa i przedstawiciela prezydenta Białegostoku. Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku awansował na wyższe stanowiska łącznie 33 funkcjonariuszy.

– Straż Miejska już od ponad trzydziestu lat konsekwentnie i skutecznie dba o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców. Przez te wszystkie lata straż dynamicznie się rozwinęła. Dzięki codziennej, ciężkiej pracy i rozwiązywaniu lokalnych problemów – białostocka Straż Miejska cieszy się zaufaniem mieszkańców – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Przy okazji święta straży wszystkim funkcjonariuszom dziękuję za ciężką pracę na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców. Życzę Wam wielu sukcesów.

Białostocka formacja jest największą i najprężniej działającą strażą w regionie, wciąż zyskuje nowe kompetencje. Organizuje i angażuje się w wiele akcji wspierających mieszkańców i edukujących. Dzięki tym działaniom miasto jest bardziej bezpieczne i spokojne. Straż jest tam, gdzie reakcji z jej strony oczekują mieszkańcy, wspierając tym samym lokalną społeczność w rozwiązywaniu codziennych problemów. W swojej pracy straż nie zapomina o najmłodszych mieszkańcach miasta. Działania poświęcone ich bezpieczeństwu to ważny element codziennej pracy strażników.

Białostocka Straż Miejska aktywnie włącza się w działania na rzecz Ukrainy, między innymi poprzez udział w festynie integracyjnym pod Teatrem Dramatycznym, udział w zajęciach edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy przebywających na półkoloniach letnich, wspólne czytanie bajek i wierszyków w szkołach dla dzieci z Ukrainy, dyżury na dworcu PKP w całodobowym punkcie informacyjnym dla obywateli Ukrainy, pomoc (transport) w dotarciu do miejsc zakwaterowania wskazanych przez WCZK, wsparcie przy pakowaniu darów w ramach pomocy humanitarnej.

Wśród innych działań straży można przykładowo wymienić: przekazywanie elementów odblaskowych pieszym i rowerzystom, działania profilaktyczne skierowane do seniorów, patrole wakacyjne (kontrole miejsc, gdzie dzieci i młodzież lubi przebywać i spędzać swój wolny czas, kontrole miejsc, gdzie znajdują się zbiorniki wodne ze szczególnym uwzględnieniem plaży miejskiej „Dojlidy” oraz niestrzeżone kąpieliska), akcje: Bezpieczna Droga Do Szkoły (kontrole w rejonach placówek oświatowych) i Zimowy Ratownik (celem jest zapobieganie tragediom związanym z niskimi temperaturami, na które narażone są szczególnie osoby bezdomne, niepełnosprawne, samotne), oraz kontrole spalania odpadów w przydomowych piecach czy kontrole placów zabaw.

Opracowanie: Agnieszka Błachowska

Reklama