Reklama

Bursa po termomodernizacji

Budynek internatu w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1, mieszczący się w Białymstoku przy ul. Dobrej 3, jest już po termomodernizacji. Uczniowie mieszkają w komfortowych warunkach, a zastosowane rozwiązania pozwalają na energooszczędność. 

Termomodernizacja bursy szkolnej w ZPO Nr 1 została zrealizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap polegał na wykonaniu robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej wraz z robotami towarzyszącymi. Wartość wykonanych prac to ponad 1,6 mln zł. Ta część robót została zakończona w połowie czerwca 2019 r. Prace budowlane objęły m.in. wydzielenie p.poż. dwóch klatek schodowych wewnętrznych specjalnymi ścianami i drzwiami, wykonanie klap oddymiających na klatkach schodowych i systemu instalacji oddymiania. Ponadto została wymieniona część drzwi wewnętrznych, wykonano łazienki dla osób niepełnosprawnych na parterze. Działa też nowy dźwiękowy system ostrzegawczy oraz system sygnalizacji pożaru.

Drugi etap objął wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku wraz z robotami towarzyszącymi. Wartość wykonanych na tym etapie prac to ponad 6,263 mln zł.

Na realizację tej inwestycji uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie robót wynikających z audytu energetycznego w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej ZSZ nr 5, X LO oraz bursy szkolnej przy ul. Dobrej 3 w Białymstoku”.

W drugim etapie roboty budowlane objęły m.in. docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie i wymianę pokrycia dachowego z wymianą obróbek blacharskich, budowę windy zewnętrznej i wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych (do jadalni). Ponadto  wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników oraz instalację wod.-kan. Wykonano drenaż wokół budynku i wymieniono studnie podokienne z ich odwodnieniem.

Agnieszka Błachowska          

Źródło: Miasto Białystok

Reklama

Reklama