Reklama

„Boże Narodzenie z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej” – oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: agata.borowik@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 21 listopada 2022 r. do dnia
27 listopada 2022 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama