Reklama

Monaster i okolice w obiektywie Ukrainki Marii Dotsenko. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu w piątek, 18 listopada, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Monaster i okolice w obiektywie Ukrainki Marii Dotsenko” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama