Reklama

Białystok już przygotowuje się do zimy !

Białystok rozpoczął przygotowania do sezonu zimowego. Prezydent Białegostoku spotkał się dziś (29 października) z przedstawicielami firm odpowiedzialnych za odśnieżanie miasta.

W nowych umowach zawartych na lata 2018-2021 zmieniony został sposób prowadzenia zimowego utrzymania miasta. Podobnie jak w latach ubiegłych Białystok podzielony jest na 6 sektorów. W każdym sektorze wyznaczono 3 grupy zadań do wykonania przez poszczególne firmy. Zastosowane rozwiązanie ma usprawnić akcje oczyszczania ulic, chodników, przystanków komunikacji miejskiej oraz zieleńców w pasach drogowych.

Oczyszczanie głównych ulic:

  • Sektor I, III, VI – PHU Zarzecki Sp. z o.o.
  • Sektor II, IV, V – GARDEN-COM Sp. z o.o.,

Oczyszczanie chodników, przystanków komunikacji miejskiej, zieleńców i opróżnianie śmietniczek:

  • Sektor I – TOP 2001 Sp. z o.o.
  • Sektor II, IV, VI – SKWER Agnieszka Zawadzka
  • Sektor III – TRAW-SAD Wojciech Rogalski
  • Sektor V – KLIWER-BIS Halina Klimowicz

Reklama

Oczyszczanie ulic osiedlowych:

  • Sektor III, IV, VI – UTK Jerzy Raczkowski
  • Sektor V – KOMA BIAŁYSTOK Sp. z o.o.

Na realizację zadań związanych z zimowym utrzymaniem miasta w sezonie 2018/2019 przeznaczono ponad 13 mln zł.

Na główne ulice w mieście wyjedzie więcej ciężkiego sprzętu niż w latach ubiegłych, w sumie 36 pługopiaskarek. Zmiana ta pozwoli na szybsze i dokładniejsze odśnieżanie ulic w czasie intensywnych opadów śniegu, a także skuteczniejszą likwidację skutków niebezpiecznych zjawisk pogodowych związanych z gołoledzią. Wykonawcy zobowiązani są do podjęcia działań na głównych ulicach miasta w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od ogłoszenia akcji. Zakończyć je mają w ciągu 4 godzin (I standard utrzymania) lub 6 godzin (II standard utrzymania) po ustaniu opadów śniegu. Na ulicach osiedlowych prace będą podjęte w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od ogłoszenia akcji i zakończone po ustaniu opadów śniegu w ciągu 10 godzin. Skrócony został też czas na likwidację śliskości związanej ze zjawiskiem gołoledzi i szronu. W przypadku ulic z 3 do 2 godzin, a w przypadku chodników – z 6 do 3 godzin od chwili podjęcia działań.

– Oczekuję pełnej gotowości i zaangażowania w odśnieżanie Białegostoku – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Miasto będzie stale monitorować sytuację na drogach i reagować na ewentualne zaniedbania w odśnieżaniu.

W nowych umowach „okres zimowy” będzie trwał od 16 listopada do 31 marca następnego roku (dawniej trwał do 15 kwietnia). W wyniku tej zmiany zmniejszą się koszty związane z koniecznością prowadzenia akcji biernej, czyli pozostawaniem firm w pełnej gotowości. Istnieje natomiast możliwość uruchomienia działań związanych z likwidacją śliskości lub np. skutków obfitych opadów gradu w dowolnym okresie roku, gdy będzie taka konieczność.

Nowe umowy dotyczące zimowego utrzymania miasta obowiązują od 1 października 2018 roku do 15 maja 2021 roku. Miasto podpisało łącznie 16 umów z ośmioma przedsiębiorcami. Łączna wartość zamówienia wynosi ponad 39 mln zł brutto.

Za nadzór nad realizacją zawartych umów i koordynację systemu zimowego utrzymania miasta odpowiada Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Mieszkańcy również mogą zgłaszać swoje uwagi. W tym celu uruchomione zostaną telefony, pod którymi dyżurować będą inspektorzy odpowiedzialni za koordynowanie akcji zimowego oczyszczania miasta.

Reklama

Źródło Urząd Miejski Białystok