Reklama

Bezpłatne badania i konsultacje onkologiczne

2 lutego b.r. w godzinach dopołudniowych, w 25 ośrodkach onkologicznych w całej Polsce obędzie się Dzień Drzwi Otwartych organizowane przez Polską Unię Onkologii w ramach obchodzonego już po raz trzynasty Światowego Dnia Walki z Rakiem.

Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że w perspektywie najbliższych 15-20 lat liczba nowych zachorowań na nowotwory wzrośnie dwukrotnie, co oznacza, że rak staje się głównym zabójcą XXI wieku. W świetle tych zagrożeń Polska Unia Onkologii apeluje o pilne zintensyfikowanie działań na rzecz przygotowania ustawy o Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN).

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
15 – 027 Białystok ul. Ogrodowa 12

Henryka Gąsiewska tel.85 664 67 42

Godz. 10-12.00
– promocja Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem,/materiały informacyjne – ulotki, broszury/
– pogadanki na temat profilaktyki i wczesnego wykrywania oraz leczenia nowotworów
– porady profilaktyczne specjalistów onkologów
– informacje nt. Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej ”Mam haka na raka” oraz – prezentacja ”Profilaktyka czerniaka złośliwego”
– informacje nt. Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
z możliwością rejestracji kobiet w wieku 50–69 lat na badania mammograficzne
– badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (dotyczy kobiet w wieku 50-69 lat)

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Ul. M. Skłodowskiej 24A 15-276 Białystok

Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapp
Tel. 85 746 83 47

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Przez całą dobę będzie można wykonać badanie cytologiczne i uzyskać poradę lekarską.