Reklama

Aktywni w sieci Erasmus!

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku aktywnie działa w ramach projektów finansowanych ze środków UE.


Szkoła posiada akredytację Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe na działania w zakresie mobilności słuchaczy i nauczycieli. Do tej pory zrealizowano wyjazdy na staże zawodowe do Kłajpedy i Walencji. Nauczyciele odbyli job-shadowing w Walencji. Plany na najbliższy rok to staże w Pradze oraz job-shadowing w Rzymie.

Dzięki realizacji projektów szkoła oferuje różnorodne sposoby nabywania nowych umiejętności zawodowych, kształtowania kompetencji językowych oraz szeregu kompetencji miękkich.

Szkoła realizuje także projekt „Beauty&Massage – doskonalenie kompetencji nauczycieli” w ramach programu Erasmus. Jest to projekt współpracy na małą skalę z 3 partnerami. CZMIS występuje w projekcie jako Lider, natomiast Partnerami są publiczna instytucja oświatowa z Grecji – Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Western Macedonia, szkoła kształcenia zawodowego z Wilna – Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras oraz instytucja wspierająca partnerstwa szkoła-przedsiębiorstwo – Fundacja Centrum Umiejętności Praktycznych.

W ramach projektu organizowane są wizyty studyjne w instytucjach partnerskich, dzięki którym nauczyciele i trenerzy zawodu nabywają nowe kompetencje zawodowe, nawiązują kontakty w branży oraz doskonalą swoje umiejętności językowe.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama