Reklama

9 mln zł na badania i rozwój przedsiębiorstw

– Firmy, aby odnieść sukces na rynku, muszą być konkurencyjne, muszą wyprzedzać innych. Mogą to zrobić tylko stosując nowatorskie rozwiązania czy wprowadzając innowacyjne produkty. A żeby je uzyskać, muszą prowadzić prace badawczo-rozwojowe – podkreślił marszałek Artur Kosicki. – Dlatego jako zarząd województwa zwiększyliśmy o ponad milion budżet tego konkursu. Chcieliśmy wesprzeć jak największą liczbę firm, których projekty zostały pozytywnie ocenione.

Dzięki decyzji zarządu, podlaskie firmy zrealizują inwestycje warte prawie 16 mln zł, na które otrzymają dofinansowanie w wysokości 9 mln zł. Zainwestują w prace badawczo-rozwojowe i przemysłowe, m.in.: nad nowymi ekologicznymi produktami, innowacyjnymi rozwiązaniami w branży elektroenergetycznej, spożywczej, a także nowymi produktami w weterynarii.

Projekty tych przedsiębiorstw wpisują się, zgodnie z regulaminem konkursu, w tzw. inteligentne specjalizacje województwa, wyszczególnione w „Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+”. Są to m.in. ekoinnowacje, przemysł rolno-spożywczy, metalowo-maszynowy, sektor medyczny.

Firmy uzyskały wsparcie w konkursie ­w ramach programu regionalnego na wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama