Reklama

5 szpitali z województwa podlaskiego zdobyło certyfikaty: „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”!

5 placówek medycznych z województwa podlaskiego zdobyło certyfikaty:
„Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”

I edycja programu „ Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent ” dobiegła końca. Celem inicjatywy jest
popularyzacja dobrych praktyk, zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy dla
personelu medycznego oraz edukowanie pracowników szpitali w tym zakresie . Do programu zgłosiły
się 63 jednostki z całej Polski, z czego 52 zostały nagrodzone za przestrzeganie standardów
opracowanych przez Radę Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpital i. Uroczysta gala
wręczenia certyfikatów odbyła się 12 października 2022 podczas VI Kongresu Wizja Zdrowia –
Diagnoza i Przyszłość – Foresight Medyczny oraz XVI HOSPITAL & HEALTHCARE MANAGEMENT ,
organizowanego przez wydawnictwo Termedia.

Nagrodzone placówki w woj. podlaskim
Organizatorem programu jest po wołana w 2021 r. Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali , której
cel em jest zwiększani e poziomu bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, m.in.
poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu . Program swoim
patronatem objęli , m.in. : Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta , Naczelna Izba
Pielęgniarek i Położnych , Polska Federacja Szpitali . Wśród laureatów znalazły się : Białostockie Centrum
Onkologii im. M. Skłodowskiej -Curie w Białymstoku, SPZOZ w Hajnówce, SPZOZ w Siemiatyczach,
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku oraz SPZOZ MSWIA w
Białymstoku im. Mariana Zyndrama -Kościałkowskiego . Otrzymanie certyfikatu wyróżnia szpital oraz
potwierdza przestrzeganie przez placówkę najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa.

„Certyfikat Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent potwierdza przestrzeganie przez placówki
medyczne najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dlatego też cieszymy się, że mogliśmy nimi
nagrodzić ponad 50 jednostek, w tym 5 z województwa podlaskiego . Liczymy na to, że instytucje,
którym w tej edycji się nie powiodło, wrócą do nas w przyszłym roku silniejsze , a liczba certyfikowanych
placówek będzie stale rosnąć ” – mówi Prof. Wojciech Zegarski, Krajowy Konsultant w dz . Chirurgii
Onkologicznej, członek Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Informacja prasowa

Reklama