Reklama

4. Kongres Nowoczesnej Dystrybucji: Polski handel w obliczu zmian gospodarczych i geopolitycznych

17-18 maja 2022 roku, w The Westin Warsaw Hotel oraz online, odbył się 4. Kongres Nowoczesnej Dystrybucji. Po raz kolejny Kongres zgromadził liderów handlu, przetwórstwa i dystrybucji. W trakcie wydarzenia 450 uczestników wysłuchało wystąpień przedstawicieli rządu oraz prezentacji i debat z udziałem kadry zarządzającej międzynarodowych koncernów handlowych i FMCG, firm technologicznych oraz ekspertów rynku. 

Uroczystego otwarcia Kongresu dokonała Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, która podczas swojego wystąpienia zwróciła uwagę na kluczowe wyzwania dla sektora handlu, takie jak wojna w Ukrainie, rosnące ceny paliw, energii elektrycznej, surowców, bezpieczeństwo żywnościowe Polski, zakłócenia i presja kosztowa w łańcuchu dostaw, galopująca inflacja, wpływ kryzysu migracyjnego na konsumpcję i rynek pracy, polityka energetyczna i środowiskowa w kontekście nowej architektury geopolitycznej. Prezes POHiD podkreśliła wkład branży w polską gospodarkę i rozwój polskich przedsiębiorców: Sieci handlowe zrzeszone w POHiD są od ponad 30 lat istotnym elementem krajobrazu gospodarczego Polski, stanowiąc siłę napędową handlu i całej gospodarki. Zainwestowały w Polsce ponad 60 mld euro i stworzyły blisko 250 tys. nowoczesnych miejsc pracy. Są kluczowym partnerem dla krajowych producentów, których produkty stanowią ok. 95% oferty w sklepach. Sieci handlowe wspierają eksport polskich produktów na zagranicznych rynkach. Za pośrednictwem zagranicznych oddziałów eksportują produkty o łącznej wartości aż 20 mld zł rocznie. Szefowa POHiD położyła także mocny akcent na działania sieci handlowych mające na celu ochronę polskich rodzin przed nadmiernymi wzrostami cen: Rosnąca inflacja i stopy procentowe wywierają silną presję na dochód rozporządzalny polskich gospodarstw domowych. W obliczu tak gwałtownego wzrostu cen i spadku siły nabywczej konsumentów dominantą wszelkich poczynań branży – dziś nawet bardziej niż kiedykolwiek – pozostaje konsument i jego potrzeby. (…) Sieci handlowe mają istotny wpływ na hamowanie tempa wzrostu inflacji i stabilizację cen detalicznych, przyczyniając się w znaczący sposób do zmniejszenia skali pauperyzacji polskiego społeczeństwa. Prezes Juszkiewicz podkreśliła także społeczną odpowiedzialność firm członkowskich POHiD w kontekście pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy

Prezes Juszkiewicz odczytała list Premiera Mateusza Morawieckiego. „Jestem przekonany, że tegoroczna edycja Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji przyniesie wiele inspirujących pomysłów i ważnych wniosków w dyskusji o wyzwaniach, z jakimi będzie mierzyć się branża handlowa w świetle przekształceń globalnej architektury geopolitycznej” – napisał Premier. 

Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpień Norberta Kaczmarczyka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Tomasza Chróstnego, Prezesa UOKiK.  

Tegoroczną edycję Kongresu uświetniła prezentacja raportu „Polski handel w obliczu zmian gospodarczych i geopolitycznych”. Publikacja powstała we współpracy POHiD z Instytutem Ekonomii i Finansów UKSW oraz Centrum Gospodarki Światowej UKSW pod kierownictwem prof. dr. hab. Konrada Raczkowskiego, Dyrektora CGŚ, UKSW. Najważniejsze tezy z raportu wybrzmiały podczas wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez prof. Raczkowskiego, który przybliżył genezę, alternatywy i skutki zmian globalnych w gospodarce oraz ukazał szerokie spektrum czynników i uwarunkowań rynkowych determinujących funkcjonowanie polskiego handlu. W swoim wystąpieniu prof. Raczkowski zawarł także prognozy dla sektora: Wysoka inflacja, zerwane łańcuchy dostaw, skrajna zmienność – to trzy rzeczy, które będą nam towarzyszyły. Porzućmy myślenie, że coś wróci, dawne warunki nie wrócą. (…) Będziemy mieli do czynienia z nowym rodzajem kryzysu gospodarczego, który w dużej mierze nie ma precedensu. (…) Nie będzie powrotu do porządku, jaki znamy, do handlu, jaki znamy i do funkcjonowania, jakie znamy. (…) Im szybciej to sobie uświadomimy, tym szybciej osiągniemy sukces. Jeżeli sobie tego nie uświadomimy, to jest to droga jedynie przegrana. (…) Z tej drogi są wyjścia, nawet nie jedno, jest ich więcej – komentował prof. Raczkowski. 

Podczas debaty inauguracyjnej prelegenci rozmawiali o najważniejszych zagadnieniach dla gospodarki i handlu w nowej rzeczywistości, przede wszystkim wpływie sytuacji geopolitycznej i gospodarczej na polski handel. Omówili także kluczowe wyzwania dla sektora i rozważyli możliwe scenariusze w kontekście obecnych zmian. 

W kolejnych panelach poruszone zostały aspekty dotyczące wyzwań, jakie stoją przed rolnictwem, sektorem przetwórstwa i łańcuchem dostaw. Następnie eksperci skupili się na obszarze klienta, m.in.: nowym typie konsumenta, zmianach zwyczajów zakupowych klientów spowodowanych wojną w Ukrainie, innowacyjnych rozwiązaniach w branży retail oraz reakcji klientów na wzrost ceny koszyka zakupowego. Omówione zostały także strategie handlowe dostosowane do oczekiwań klienta. Ważnym tematem był zrównoważony rozwój handlu. Prelegenci dokonali analizy nowych modeli biznesowych w erze zmian klimatu oraz przedstawili prognozy dotyczące przyszłości handlu w dobie sustainable tsunami.  

Drugi dzień Kongresu rozpoczęła dyskusja poświęcona innowacjom w handlu. Eksperci rozmawiali o intensyfikacji wdrażania innowacji oraz korzyściach płynących ze sprzedaży na platformach marketplace. Uczestnicy Kongresu wysłuchali, jak rysuje się przyszłość branży retail w kontekście wdrażania nowych technologii, takich jak AI, VR, sztuczna inteligencja, a także jakie możliwości daje metaverse. Nie zabrakło rozważań na temat transformacji przemysłu logistycznego i łańcucha dostaw. Osią kolejnych paneli stały się tematy związane  z przemianą współczesnego rynku pracy i kobiecą perspektywą w sektorze handlu i dystrybucji. Podczas kończącego drugi dzień obrad panelu „Handel jest kobietą”, moderowanego przez Renatę Juszkiewicz, Prezes POHiD, przedstawicielki firm członkowskich POHiD miały okazję porozmawiać o pozycji kobiet w polskim biznesie i jak na tym tle wypada handel. Prelegentki przeanalizowały najczęstsze powody braku lub rzadkiego nominowania kobiet na stanowiska kierownicze i omówiły sposoby na zwiększenie liczby kobiet na tych stanowiskach. Wyjaśniły także, dlaczego handel jest przyjaznym miejscem pracy dla kobiet, podkreślając m.in.: równy dostęp do rozwoju zawodowego, awansów i wynagrodzeń oraz zapewnienie work-life balance. Dostarczyły też cennych wskazówek, jak tworzyć inkluzywne miejsca pracy w firmach.  

Reklama

Pierwszy dzień 4. Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji zwieńczyła Modern Retail Gala, połączona z ceremonią wręczenia statuetek Modern Retail Awards najbardziej prężnym i innowacyjnym przedsiębiorcom, którym udało się osiągnąć sukces w warunkach trudnego otoczenia gospodarczego. Ceremonię poprzedziło wystąpienie Renaty Juszkiewicz, Prezes POHiD nt. społecznej odpowiedzialności biznesu i wyzwań, którym musiały sprostać firmy z sektorów handlu, przetwórstwa i dystrybucji. 

W roli prelegentów 4. edycji Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji wystąpili m.in.: 

 • Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 
 • Beata Badzyńska, Chief Executive Officer, AR-LABS.IO 
 • Dagmara Brzezińska, Wiceprezes ds. Sprzedaży, InPost 
 • Tomasz Chróstny, Prezes, UOKiK 
 • Łukasz Dwulit, Head of Klarna Poland 
 • Adrian Jabłoński, Członek Zarządu, Dyrektor ds. korporacyjnych i komunikacji, JTI Polska 
 • Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji 
 • Norbert Kaczmarczyk, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
 • Marcin Łojewski, Członek Zarządu, Kaufland Polska 
 • Mirosław Maliszewski, Prezes, Związek Sadowników RP 
 • Michał Nowaczyk, Członek Zarządu ds. Administracji, Lidl Polska 
 • Paweł Nowak, CEO, Goodvalley 
 • Henryk Orfinger, Przewodniczący Rady Nadzorczej, dr Irena Eris S.A. 
 • Justyna Orzeł, Sekretarz Generalna, Wiceprezes Zarządu, Carrefour Polska 
 • Michał Pieprzny, Country Leader, SAS Polska 
 • Marek Pospiszyl, Prezes Zarządu, E.Leclerc Wrocław 
 • Prof. dr hab. Konrad Raczkowski, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej, UKSW 
 • Łukasz Sas-Topolnicki, Członek Zarządu, Dyrektor Administracyjno-Finansowy, Castorama 
 • Edyta Tkaczyk, Prezes, E.Leclerc Lublin 
 • Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu, Rekopol 
 • Alessandro Zanotti, Global Managing Director Retail & Fashion, Accenture Song 
 • Katarzyna Zubrzycka, dyrektorka działu detalistów i agentów rozliczeniowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa 
 • Tadeusz Woszczyński, Country Manager – Poland, Austria&CEE, Hitachi 
 • dr Bohdan Wyżnikiewicz, Ekonomista, Prezes Zarządu, IPAG Institute 

Pełna lista prelegentów. 

Partner wydarzenia: Bstok.pl

Reklama