Reklama

Blisko 3,2 mln zł na renowację podlaskich zabytków Konkurs im. Hanki Bielickiej. Radość spod kapelusza Hetman Branicki na muralu

– Wiele z naszych zabytków nie może czekać – stracimy je, jeśli będziemy zwlekać z remontami – mówił marszałek Artur Kosicki. – Są to kościoły, cerkwie, ale też np. zabytkowy budynek szpitala w Knyszynie. Najwięcej zabytków w naszym regionie to świątynie, dlatego jak co roku to najczęściej właśnie parafie otrzymują dofinansowanie.

Dotacje otrzyma łącznie 50 obiektów. To m.in. parafia pw. św. Jerzego w Janowie, która otrzymała 100 tys. zł na kontynuację remontu elewacji budynku kościoła parafialnego. Również 100 tys. zł otrzymała parafia św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie na prace konserwatorskie przy wystroju i wyposażeniu kościoła. Dwie dotacje otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rocha w Białymstoku. Za 190 tys. zł dofinansowania wymieniona zostanie m.in. przeciekająca nawierzchnia asfaltowa oraz obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe na krużgankach wokół kościoła, a także zamontowana zostanie stolarka przeciwpożarowa w zabytkowej plebanii.

Prace remontowane zostaną także przeprowadzone w budynku Cerkwi drewnianej pw. św. Archanioła Michała (II etap) należącej do Parafii Prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach (dotacja w wysokości 55 tys. zł) oraz w wieży dzwonniczej (zadaszenie) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach (95 tys. zł).

Dzięki wsparciu z budżetu będą kontynuowane prace konserwatorskie w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach. Na konserwację ołtarza bocznego oraz feretronu z początku XX w. z rzeźbami Matki Bożej i św. Franciszka przeznaczono łącznie 140 tys. zł.

99 tys. zł otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia w Zalesiu, dzięki dotacji zostanie wykonana renowacja zewnętrznej południowej elewacji świątyni. Kontynuowany będzie też remont zabytkowego budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Diecezja Łomżyńska otrzymała na ten cel 30 tys. zł.

Pełna lista podlaskich zabytków objętych dofinansowaniem, znajduje się w załączeniu.

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama