Reklama

Zatrzymano dziesięciu obywateli Iraku

Zatrzymani cudzoziemcy to obywatele Iraku. Nie posiadali przy sobie dokumentów, które uprawniałyby ich do legalnego wjazdu i pobytu w naszym kraju. Jak się okazało, pieszo przekroczyli nielegalnie granicę litewsko – białoruską i dalej przez Polskę chcieli dotrzeć do Niemiec. Ich podróż zakończyła się w naszym kraju.

Za nielegalne przekroczenie polsko – litewskiej granicy zostali zatrzymani. Po wykonaniu niezbędnych czynności 10 obywateli Iraku  przekazano  stronie litewskiej w ramach readmisji.

  • Zatrzymani obywatele Iraku
    Zatrzymani obywatele Iraku

Reklama