Reklama

Zapytanie ofertowe na realizację zadania „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Pomniku Historii – zabytkowym Klasztorze Męskim Zwiastowania NMP w Supraślu”

Do złożenia oferty zaprasza supraski klasztor, który po raz drugi wybiera wykonawcę (w pierwszym naborze nie wyłoniono wykonawcy).


Do złożenia oferty zaprasza supraski klasztor, który po raz drugi wybiera wykonawcę (w pierwszym naborze nie wyłoniono wykonawcy).

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama