Reklama

Rządowy Program Odbudowy Zabytków – nabór wniosków o udzielenie dotacji

Chodzi o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.


Chodzi o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama