Reklama

Wczoraj na granicy

Na terenie służbowej odpowiedzialności Placówek SG w Bobrownikach i Krynkach 21 cudzoziemców, aby dostać się na terytorium Polski przeprawiło się przez rzekę graniczną Świsłocz. Pozostałe zdarzenia miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Szudziałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze i Mielniku. Wśród ujawnionych obcokrajowców byli obywatele: Syrii, Jemenu, Egiptu, Iraku, Kamerunu, Maroko, Sri Lanki. Minionej doby współdziałający funkcjonariusze policji zatrzymali obywatela Gruzji, który przewoził 6 cudzoziemców (5 ob. Syrii i ob. Jemenu), którzy uprzednio nielegalnie przekroczyli polsko-białoruską granicę.

Od początku 2022 roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już 406 osób zaangażowanych w organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy.  

Reklama