Urazy klatki piersiowej – czynniki ryzyka, pierwsza pomoc, diagnostyka

Urazy klatki piersiowej bardzo często mogą być groźne nie tylko dla naszego zdrowia, lecz także życia. Dlatego tak ważna jest wiedza o tym, jak postępować w przypadku takiego zdarzenia. Dowiedz się, jak reagować po urazie klatki piersiowej i jak wygląda proces diagnostyki.

Rodzaje urazów klatki piersiowej

Urazy klatki piersiowej można podzielić na dwa podstawowe rodzaje:

  • urazy tępe – nie naruszają ciągłości skóry, ich częstym następstwem są złamania oraz uszkodzenia organów wewnętrznych u poszkodowanego,
  • urazy penetrujące – nazywane również przenikającymi, naruszają ciągłość skóry i innych tkanek, stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia osoby, która im uległa.

W wyniku urazów klatki piersiowej najbardziej narażone na uszkodzenie są układy krążenia oraz oddechowy. Diagnostykę w tym kierunku umożliwia m.in. wykonanie USG klatki piersiowej. Groźne mogą być również złamania żeber. Nie tylko potrafią one przebić ważne struktury w ciele, lecz także tracą swoją funkcję ochronną, przez co poszkodowany jest znacznie bardziej narażony na dalsze uszkodzenia ciała.

Czynniki ryzyka urazów klatki piersiowej

Do najczęstszych sytuacji, w których dochodzi do urazów klatki piersiowej, należą wypadki komunikacyjne oraz upadki z dużej wysokości. Dość często dochodzi do nich również w wyniku działań drugiej osoby, w tym uderzenia ciężkim przedmiotem, postrzału bądź pchnięcia ostrym narzędziem. Czynnikiem ryzyka będzie więc między innymi wykonywanie niektórych zawodów. Tępe urazy szczególnie często zdarzają się osobom pracującym na wysokościach oraz zawodowym kierowcom i sportowcom (sporty kontaktowe). Urazy penetrujące są z kolei dość powszechne wśród zawodów wysokiego ryzyka spotkania z uzbrojonym napastnikiem, np. u policjantów.

Reklama

Najczęstsze następstwa urazu klatki piersiowej

Urazy klatki piersiowej w wielu przypadkach mogą prowadzić nawet do zgonu. Dzieje się tak między innymi ze względu na urazy płuc i serca. Do niebezpiecznych następstw należą:

  • odma opłucnowa – występuje na skutek przebicia opłucnej i dostawania się do niej powietrza w trakcie wdechu,
  • stłuczenie płuca – dochodzi do zgniecenia pęcherzyków płucnych i niewielkich naczyń krwionośnych,
  • tamponada serca – następuje poprzez dostanie się dużych ilości płynu do worka osierdziowego, co upośledza kurczliwość serca.

Pierwsza pomoc w urazach klatki piersiowej

Urazy klatki piersiowej mogą być niezwykle groźne. Poza złamaniem żeber czy intensywnym krwawieniem możliwe jest także wystąpienie odmy płucnej lub stłuczenia płuca. Udzielając pierwszej pomocy, należy przede wszystkim monitorować czynności oddechowe poszkodowanego. Jeśli to konieczne, zastosuj resuscytację krążeniowo-oddechową. Jeśli osoba poszkodowana jest przytomna, postaraj się, aby przybrała pozycję półsiedzącą – ważne jest, aby głowa i tułów znajdowały się wyżej niż reszta ciała. Opatrunek konieczny będzie w przypadku rany silnie krwawiącej, w pozostałych przypadkach nie należy próbować go zakładać. To samo dotyczy ewentualnego uciskania rany. Jeśli w klatce piersiowej utkwił przedmiot, nie próbuj go wyciągać. Należy go jedynie ustabilizować, aby uniknąć dalszych obrażeń. 

Oczywiście ważne jest również Twoje bezpieczeństwo. Kontakt m.in. z krwią obcej osoby jest bardzo ryzykowny, jeśli więc nie dysponujesz środkami ochrony osobistej, wykonaj jedynie bezpieczne dla Ciebie czynności. Pamiętaj też, aby możliwie jak najszybciej wezwać karetkę pogotowia. Udzielenie pierwszej pomocy jest niezwykle ważne, jednak tylko profesjonalne działania mogą zapobiec poważniejszym następstwom urazu.

Diagnostyka w urazach klatki piersiowej

Po przewiezieniu do placówki medycznej osoba, która doznała urazu klatki piersiowej, musi zostać poddana badaniom diagnostycznym. Są to między innymi badania obrazowe, takie jak: USG klatki piersiowej, badanie RTG, tomografia czy rezonans magnetyczny. Dzięki temu można ustalić, jakich urazów wewnętrznych doznał pacjent. Często zalecana jest także gazometria, która pozwala określić efektywność wymiany gazowej.

Reklama