Reklama

Uhonorowanie Arcybiskupa Jakuba

Dwadzieścia lat temu (30 marca) decyzją Świętego Soboru Biskupów Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub został powołany na Biskupa Diecezji Białostocko-Gdańskiej. W związku z tym jubileuszem prezydent Tadeusz Truskolaski wystąpił z inicjatywą nadania honorowego obywatelstwa Białegostoku Arcybiskupowi Jakubowi. Projekt uchwały w tej sprawie w sobotę zostanie rozpatrzony przez radnych.

Nadanie honorowego obywatelstwa zaplanowano na 30 marca czyli w rocznicę powołania Arcybiskupa Jakuba na Biskupa Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Uroczysta sesja Rady Miasta Białystok rozpocznie się o godz. 12.00 w Auli Magna Pałacu Branickich przy ul. J. Kilińskiego 1.

Prezydent Tadeusz Truskolaski podkreślił, że Arcybiskup Jakub w swojej działalności wyróżnia się dbając o sprawy społeczne i wychowanie młodzieży. Jest również osobą aktywną na polu nauki. Dodał też, że arcybiskup zaangażowany jest w dialog ekumeniczny pomiędzy Cerkwią prawosławną a Kościołem katolickim.

Arcybiskup Jakub od 20 lat pełni posługę biskupią. Jego zasługi w budowaniu pozytywnych relacji między Kościołami, zasługi dla budowania ekumenizmu, skłoniły mnie do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Arcybiskupowi tytułu Honorowego Obywatela Białegostoku – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub (Kostiuczuk) urodził się 22 października 1966 r. w Narwi. Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku. Pracował potem w naszym mieście jako elektryk. W 1987 r. wstąpił do Monasteru Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu, gdzie przyjął pierwsze postrzyżyny zakonne i otrzymał święcenia diakońskie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r., a śluby małej schimy złożył w 1993 r. W 1995 r. rozpoczął pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie jako asystent w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Moralnej. 11 maja 1998 r. otrzymał święcenia biskupie z tytułem biskupa supraskiego.

Decyzją Świętego Soboru Biskupów z 30 marca 1999 r. został powołany na Biskupa Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Ingres Biskupa Jakuba na katedrę białostocką odbył się 22 maja 1999 r. Z kolei 16 czerwca 2008 r., w dniu Świętego Ducha, Biskup Jakub został podniesiony do godności arcybiskupa.

Arcybiskup Jakub jest autorem publikacji naukowych, popularnonaukowych i rozważań religijnych. Był też wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami cerkiewnymi i państwowymi, m.in. Medalem 100-lecia odzyskania niepodległości (2018 r.), orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami (2018 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (2015 r.).

Biogramy dotychczasowych honorowych obywatelski Białegostoku są dostępne na stronie w zakładce „Wschodzący Białystok”.

(oprac. Kamila Bogacewicz na podstawie orthodox.bialystok.pl)

fot. orthodox.bialystok.pl

Źródło: Urząd Miejski Białystok