Reklama

Czym jest krystaliczne CBD?

Jedną z form CBD (kannabidiolu) dostępnych obecnie na rynku są kryształki zwierające stężenie w wysokości 99%. Produkcja tego typu surowca rozpoczyna się od ekstrakcji surowych konopi. Uzyskany tym sposobem produkt jest inny od naturalnego ekstraktu konopnego, ponieważ jest w pełni pozbawiony wszystkich związków chemicznych występujących w roślinie – poza samym CBD. W trakcie tego procesu producenci kryształów pozbywają się całego fitokompleksu zawartego w konopi. Pozostałe nie-psychoaktywne kannabinoidy również zostają usunięte, a należą do nich między innymi CBN, CBC, CBG oraz flawonoidy i terpeny.

Tego typu działania prowadzono do tej pory na podstawie przekonania, że im większe stężenie aktywnego związku chemicznego w preparacie oraz im wyższy stopień jego czystości – tym korzystniej. Dodatkowym argumentem używanym przez (nie do końca postępujących uczciwie) producentów jest konieczność usunięcia tetrahydrokannabinolu (THC) podyktowana względami prawnymi. Stosowanie w tym przypadku kryształów CBD jest najłatwiejszą drogą do celu.

Pozostawiając z boku kwestie regulacji prawnych. Udowodnione zostało już, że nie każdy naturalny związek chemiczny wykazuje najkorzystniejsze działanie w sytuacji, gdy jest stosowany w stanie skrajnie oczyszczonym. Przykładem dobrze prezentującym to zagadnienie jest sól. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z oczyszczoną solą kamienną dostarczamy organizmowi jedynie oczyszczony chlorek sodu, natomiast w przypadku soli morskiej mówimy o wiele szerszym zakresie składników takich jak: magnez, potas czy wapń. W tym przypadku znaczenie mają również o wiele korzystniejsze walory smakowe.

Dlaczego nie warto korzystać z kryształów podczas produkcji olejów CBD?

Ekstraktu z konopi nie warto pozbawiać takich związków chemicznych jak terpeny czy terpenoidy. Należy podejmować działania wręcz odwrotne, w celu zachowania ich w formach i proporcjach zbliżonych do ich naturalnych postaci. Działanie uzyskiwane przez stosowanie pełnego spektrum terpenów i terpenoidów uwydatnia terapeutyczne właściwości konopi oraz poprawia walory smakowe.

Warto zauważyć, iż zawartość pełnego fitokompleksu daje dodakowe korzyści zdrowotne. Wzajemne oddziaływanie zachodzące pomiędzy terpenoidami, a CBD nosi nazwę efektu synergii. Efektu tego na próżno szukać w olejkach produkowanych z wykorzystaniem kryształów CBD. Oddziaływanie CBD na organizm jest silniejsze przy zachowaniu naturalnych warunków i zestawów związków chemicznych, niż jego stosowanie w formie odizolowanej.

Czym jest i co daje efekt synergii?

Wieloletnie badania prowadzone przez izraelskich naukowców nad kannabidiolem znacznie poszerzyły świadomość ludzką dotyczącą konopi. Zaczynając od faktu odkrycia CBD przez Raphaela Mechoulama na wysunięciu hipotezy mówiącej o istnieniu właśnie efektu synergii, kończąc. Mówi ona o tym, iż cały fitokompleks konopi daje o wiele lepsze skutki, niż poszczególne jej wyizolowane składniki.

Podczas przeprowadzonych na uniwersytecie Herbrew University badań nad działaniem przeciwzapalnym i przeciwbólowym ekstraktu z konopi opisany został tzw. “efekt dzwonowy” kannabidiolu w czystej postaci. Odnosił się on do krzywej powstałej w wyniku działania kannabinoidów. Podczas podawania niskiej dawki CBD w postaci wyizolowanej efekt przeciwbólowy oraz antyzapalny nasilają się wraz ze wzrostem dawki. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu, zwiększanie dawki CBD realnie obniża pozytywne skutki wywierane przez ten związek.

Naukowcy zbadali również działanie wyekstrahowanego fitokompleksu, który zawierał zarówno CBD jak i inne kannabinoidy oraz terpeny. Efektem czego było uzyskanie zamiast krzywej dzwonowej pojawiającej się w postaci czystych związków – zależności liniowej. Początkowe reakcje organizmu były proporcjonalne co do wielkości stosowanych dawek, aż do chwili nastąpienia nasycenia. Na tej podstawie powstał wniosek, mówiący o prawdopodobieństwie zajścia efektu synergii w stosunku do CBD. W sytuacji osiągnięcia pożądanego działania przeciwzapalnego, działanie synergiczne przyczynia się do pokonania dzwonowej odpowiedzi organizmu na podanie wyizolowanego CBD.

Na podstawie powyższych badań można stwierdzić, że o wiele korzystniejsze dla organizmu jest stosowanie oleju zawierającego pełne spektrum kannabinoidów oraz innych związków chemicznych obecnych w konopiach, które nasilają wzajemnie swoje działanie. Obecnie na rynku najszerszą gamą olejków nieoczyszczonych dysponuje polski producent biokonopia.pl