Reklama

Szkolili służby i instytucje współdziałające w zakresie legalnego pobytu cudzoziemców

W trakcie szkolenia, które odbyło się w dniach 23-24.03.2023 r.  funkcjonariusze Placówki w Augustowie zapoznali uczestników szkolenia z przepisami dotyczącymi pobytu cudzoziemców obowiązującymi na terytorium Polski, przedstawili także zasady i przepisy dotyczące prowadzenia wspólnych przedsięwzięć.


Uczestnikom szkolenia przedstawiono także przykładowe dokumenty, które uprawniają cudzoziemców do legalnego pobytu na terytorium Polski oraz sposoby i metody ich fałszowania. Do zobrazowania pewnych form podrabiania lub przerabiania dokumentów wykorzystano dokumenty udostępnione z Zakładu Prawa i Kryminalistyki Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.


W szkoleniu udział wzięło 50 osób. W pierwszym dniu z powyższymi tematami zapoznali się funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego, natomiast w drugim dniu w szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze Policji i Służby Celno – Skarbowej oraz pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach.


Szkolenie poza przekazaniem i utrwaleniem wiedzy  w pewnych aspektach miało także na celu wymianę doświadczeń i spostrzeżeń ze wspólnie prowadzonych czynności administracyjnych w stosunku do cudzoziemców przebywających na terytorium Polski.

  • Uczestnicy w trakcie szkolenia
    Uczestnicy w trakcie szkolenia

  • Uczestnicy w trakcie szkolenia
    Uczestnicy w trakcie szkolenia

  • Uczestnicy w trakcie szkolenia
    Uczestnicy w trakcie szkoleniaPodlaska Straż Graniczna

Reklama